ELSA Česká republika » Archiv » Essay Competitons » EC 2010/2011 Allen&Overy

EC 2010/2011 Allen&Overy

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy vyhlašují 11. ročník soutěže studentských prací.

 

Letos na téma "Princip ochrany dobré víry v českém soukromém právu".

 

Vítězné práce  11. ročníku soutěže

1. místo Jaromír Zajíc - PF UP v Olomouci
2. místo Jan Krömer - PF MUNI v Brně
3. místo Aleš Strážnický - PF MUNI v Brně

 

Téma

"Zatímco ve vývoji některých evropských právních systémů byl princip ochrany dobré víry klíčový, jiné evropské právní systémy tento princip marginalizovaly či dokonce zcela odmítly."

Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker: Good faith in European Contract Law. CUP 2000.

 

Autor práce by měl z tohoto pohledu zhodnotit současný český právní řád a své hodnocení řádně odůvodnit.

 

Ceny  

1. místo - finanční odměna ve výši 20.000 Kč + 4denní pobyt v Londýně s jednodenní návštěvou kanceláře Allen & Overy,

2. místo - finanční odměna ve výši 15.000 Kč,

3. místo - finanční odměna ve výši 10.000 Kč.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční na akci Job-fair Kontakt v Praze v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Formální náležitosti práce

Práce musí být:

  • na téma "Princip ochrany dobré víry v českém soukromém právu",
  • v českém jazyce,
  • ve strojopisné podobě,
  • v rozsahu maximálne 5.000 slov.

 

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s:

  • publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika,
  • poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika,
  • souhlasí s pravidly této soutěže.

 

Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků oslovených ELSA Česká republika.

 

Práce posílejte na e-mail studentskaprace@elsa.cz do 28.února 2011!

 

Oľga Mitášová
mitasova@elsa.cz