ELSA Česká republika » Archiv » Essay Competitons » EC 2008/2009 Allen&Overy

EC 2008/2009 Allen&Overy

ELSA Česká republika ve spolupráci s Allen & Overy vyhlašují 9. ročník soutěže na téma:

 

„Institut zneužití práva v českém daňovém právu“

Výsledky jsou následující:

1. místo Matúš Švanda

2. místo Jana Tikalová

3. místo Martin Pelikán

 

Pravidla Allen & Overy Essay Competition:

Soutěžící musí být studentem magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice ke dni 28. 2. 2009.

Práce musí být:

• na téma „Institut zneužití práva v českém daňovém právu“,

• v českém jazyce,

• ve strojopisné podobě, a

• v rozsahu maximálně 5 000 slov.

 

Autoři se zaměří na vymezení tohoto institutu v právu soukromém, možnosti jeho aplikace a vymezení v právu veřejném, a to s přihlédnutím k příslušné judikatuře Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Evropského soudního dvora (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2005, č.j. 1 AFS 107/2004-48, nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007 sp. zn. III. ÚS 374/06, rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. února 2006 - Halifax plc (Věc C-255/02 a další).

Práce musí být doručena na adresu: ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 nebo na e-mail: studentskaprace@elsa.cz -kontaktní osoba Jana Drbolová (drbolova@elsa.cz). Nejpozději však dne 28. února 2009.

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s:

• publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika,

• poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika, a

• souhlasí s pravidly této soutěže.

 

Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků oslovených ELSA Česká republika.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční na akci KONTAKT PRAHA 2009 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ceny pro autory oceněných prací:

1. místo - finanční odměna ve výši 15 000 Kč + víkendový pobyt v Londýně s jednodenní návštěvou kanceláře Allen & Overy

2. místo - finanční odměna ve výši 15 000 Kč

3. místo - finanční odměna ve výši 8 000 Kč

 

V letošním se roce zúčastnilo 17 studentů z celé České republiky. Soutěžní práce byly opravovány celkově sedmi profesory z různých právnických fakult, přičemž každá esej byla opravována stejným počtem hodnotitelů podle předem daných kritérií.

 

Vítězům gratulujeme!

Jana Drbolová