ELSA Česká republika » Archiv » Essay Competitons

Essay Competitons

Allen & Overy Essay Competition je soutěž písemných prací se zaměřuje zejména na základní vlastnosti právníka, a to kritické myšlení a psaný projev, neboť je velmi důležité, aby student porozuměl praktickým dopadům teorie v praxi a uměl si poradit s opravdu obtížnou právní otázkou.

Princip soutěže je postaven tak, že umožní skupinám studentů zabývat se nejasným diskutovaným tématem v určené právní oblasti, zkoumat všechny jeho aspekty z nového úhlu pohledu a mít možnost představit svůj originální náhled v rámci publikační činnosti. Projekt tak otevírá prostor pro novou a zajímavou argumentaci, přispívá k objevení nových talentů mezi studenty a zároveň jim poskytuje šanci se realizovat a prezentovat své myšlenky široké právní veřejnosti v rámci publikování svých závěrů.

 

Všechny materiály v podsekcích jsou k dispozici na žádost u současného VP AA (viz sekce Kontakty)