ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » MCC 2010/2011 z občanského práva

MCC 2010/2011 z občanského práva

Moot Court Competition v občanském právu 2010/2011 pořádaný ELSA Praha

Změřte své schopnosti v simulovaném soudním procesu v občanském právu. Utkejte se s týmy ostatních právnických fakult v simulovaném soudním řízení na téma spotřebitelského úvěru!

 

Simulovaný soudní proces v občanském právu se skládá ze dvou kol - písemného a ústního. V prvním písemném kole mají týmy za úkol vypracovat nejen žalobu, ale zároveň vyjádření k žalobě. Odbornou porotou, jejímiž členy jsou právníci z praxe, soudci a akademici, jsou vybrány nejlepší týmy, které postupují do ústního celorepublikového kola. Vítězové soutěže se mohou těšit nejen na zajímavé ceny, ale hlavně na procvičení svých schopnosti a získání nových zkušeností.

 

Tento rok soutěžte s rozhodčí smlouvou a jinými důkazy.

Dne 23.3.2011 došlo k drobné opravě kauzy. Ke kauze je nutné nastudovat důkazy č.1, č.2, č.3 a č.4

Uzávěrka písemného kola je 17.4.2011 a finále proběhne 6.5.2011.

 

Aby nedošlo k pochybnostem ohledně procesního postavení, organizátor sděluje, že žalobcem je p. Zelený a žalovaným je Úžasný Úvěr s.r.o.

 

Voloďa Procjuk

Head of OC pro Moot Court z občanského práva

procjuk@elsa.cz