ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » CMCC 2012/2013 z nového občanského zákoníku

CMCC 2012/2013 z nového občanského zákoníku

Czech Moot Court Competition na NOZ 2012/2013 ELSA Česká republika

 

 

Czech Moot Court Competition je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání. Czech Moot Court Competition na NOZ je tvořen jedním, národním kolem. Národní kolo se rozděluje na písemnou a ústní část. Nejdříve se uskuteční písemná část, ve které studenti ze všech fakult vypracují v zadané kauze svá podání na soud, a to tak, že každé družstvo vypravuje podání pro obě strany sporu. Podání a vyjádření k zatím fiktivnímu protidružstvu budou vyhodnocena odbornou porotou a ty týmy, které obdrží nejvíce bodů, nejvíce však 8 týmů, postupují do ústního kola, kde na straně žalobce a žalovaného obhajují své pozice před soudním senátem.

 

Do ústního kola tak má šanci postoupit 8 týmů, a to týmy s nejlepším písemným ohodnocením. Podání hodnotí nestranní hodnotitelé jako práce anonymní. Soutěž je určena pro dvoučlenné týmy. Kauzu na tématiku NOZ vytvořil JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., který je zároveň se svým týmem, složeným z doktorandů občanského práva, hodnotitelem písemné části a předsedou poroty části ústní.

 

Mezi hlavní ceny v soutěži patří lístky na konferenci Právník roku 2014, které nám do soutěže věnovala společnost e-pravo! Dále je možné vyhrát pěkné věcné ceny od společnosti CODEXIS ACADEMIA, konkrétně licenci na její software a lístky na konferenci Právní prostor 2014, a také ceny od společnosti C.H.Beck, která do soutěže věnovala učebnice s tématikou nového občanského zákoníku. Každý z finalistů obdržel balíček od partnerů ELSA Česká republika. Všem sponzorům soutěže velice děkujeme, bez Vaší pomoci bychom soutěž nemohli uspořádat!

 

Přihlášení do soutěže proběhlo okamžikem doručení obou soutěžních podání a vyplněné přihlášky na email mootcourt@elsa.cz ve stanovené lhůtě, tedy do 7. dubna 2013 22:00. Dne 23. dubna došlo k vyhlášení výsledků písemných kol. Finální kolo soutěže, tedy samotný simulovaný soudní spor, proběhl v sobotu 4. května 2013 v Olomouci.

 

Z důvodu hromadění se zpráv o nejasnosti ustanovení kauzy Moot Courtu, museli studenti vzít v potaz následující zpřesnění, které bylo včas zveřejněno na webu ELSA Česká republika:

 

Úkolem družstev je zastupovat pana Majera, JAKO ŽALOBCE, a manžele Novákovi, JAKO ŽALOVANÉ, (jako právní zástupci a využít při tom argumentaci ve prospěch svého klienta). TOTO SPOLU S PŘIHLÁŠKOU JE NUTNÉ PRO PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE PODLE §13 ODST. 1 PÍSM. A, B PRAVIDEL.

Každé z družstev by přitom mělo sepsat žalobu v zájmu svých klientů a následně vyjádření k žalobě druhého družstva. ZNAMENÁ, ŽE PO POSTUPU PODLE §13 ODST. 1 PÍSM. A, B DOJDE K ROZLOSOVÁNÍ TÝMŮ A BUDE URČENO, ZDA V ÚSTNÍM KOLE BUDE TÝM STÁT NA STRANĚ ŽALOVANÉHO ČI ŽALOBCE. BUDE MU PŘIDĚLENA PROTISTRANA A ZASLÁNO MU JEHO PODÁNÍ, KE KTERÉMU BUDE ON MÍT MOŽNOST VYJÁDŘIT SE, SEZNÁMIT SE S NÍM (§17 ODST. 2, 3 A 4 PRAVIDEL). REPLIKA SE TEDY PÍŠE JEN JEDNA A NENÍ PODMÍNKOU PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE

 

Celkem se do soutěže Czech Moot Court Competition na NOZ řádně přihlásilo 17 týmů. Dne 23. dubna 2013 byla zveřejněna oprava všech 17ti prací v soutěži. 8 týmů s nejlepším písemným podáním postoupilo do ústního finále, které proběhlo v sobotu 4. května 2013 v Olomouci. O veškerých informacích potřebných pro ústní jednání byli soutěžící informováni přes email. Nakonec se finále soutěže Czech Moot Court Competition na NOZ zúčastnilo 6 týmů, a to po 2 týmech z PF v Brně, Olomouci a Praze. 2 týmy se týden před ústním finále ze soutěže odhlásily.

 

Na 1. místě se umístil tým z Olomouce ve složení Marek Zeman a Bára Hudková.

Na 2. místě se umístil tým z Brna ve složení Rostislav Andrlík a Miloslav Kabrhel.

Na 3. místě se umístil tým z Prahy, a to Zuzana Beňušová a Michal Mikuš.

 

Gratulujeme!!!!

 

Zároveň děkujeme všem týmům, kteří se do soutěže přihlásily! Speciálně potom těm studentům, kteří vystoupili před porotou složenouodborníků na občanské právo z PF v Olomouci.

 

Porotci soutěže byli:

 

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

JUDr. Filip Melzer, Ph.D, LL.M.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

 

Porotcům velmi děkujeme za ochotu a profesionalitu, díky které měla soutěž velmi vysokou úroveň.

Za poskytnutí finančního příspěvku děkujeme projektu Právo Moderně, který funguje na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za podporu a garanci děkujeme samotné Právnické fakultě.

Fotky ze soutěže naleznete v naší fotogalerii.

 

Přeji mnoho štěstí studentům, kteří zůstanou věrni soutěži Czech Moot Court Competition i v příštích ročnících.

 

Kauzu a pravidla soutěže je možné vyžádat na emailu současného Viceprezidenta pro Akademické Aktivity.

 

Děkuji.

 

Kateřina Kapková

Viceprezidentka pro Akademické Aktivity 2012/2013

kapkova@elsa.cz