ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » CMCC 2011/2012 z občanského práva

CMCC 2011/2012 z občanského práva

ELSA Česká republika spolu s AK Allen & Overy a PRK Partners vyhlašují

Czech Moot Court Competition v občanském právu 2011/2012!

 

Změřte své schopnosti v simulovaném soudním procesu v občanském právu. Utkejte se s týmy z ostatních právnických fakult v ČR, včetně Panevropské Vysoké školy!

Jedná se další ročník soutěže simulující soudní řízení. Soutěž se skládá ze dvou částí – fakultní a národní. Fakultní část se skládá z písemného kola, kdy soutěžní družstva odevzdávají návrh na zahájení řízení a vyjádření k němu; a ústního kola, kam na každé fakultě postupuje osm nejlepších týmů  a kde se mezi sebou utkají v postaveních žaloby a obhajoby před skutečným soudním senátem. Celkem pak do národního kola postoupí čtyři vítězové fakultních ústních kol a čtyři nejlepší družstva na základě jejich písemných podání a to bez ohledu na to, ze které fakulty pocházejí. Tedy celkem osm týmů bude soutěžit v národním kole, kde ukáží, která právnická fakulta v České republice je ta nejlepší a zároveň soutěží o zajímavé finanční částky.

 

Lokální kola se uskuteční na právnických fakultách:

17. dubna v Plzni

19. dubna v Brně

20. dubna v Praze

20. dubna v Olomouci

 

Soutěže se mohou zúčastnit dvoučlenné týmy.

 

Ceny

1. místo 25.000,- Kč pro tým

2. místo 15.000,- Kč pro tým

 

Kauzu vypracoval pan Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš a záštitu nad projektem převzal ministr spravedlnosti pan JUDr. Jiří Pospíšil.

 

Přihlášení do soutěže proběhne okamžikem doručení obou soutěžních podání a vyplněné přihlášky na email mootcourt@elsa.cz ve stanovené lhůtě, tedy do16. března 2012, 23.30 hod

Obě podání nesmí rozsahem přesáhnout čtrnáct stran textu formátu A4 při použití písma Times New Roman, velikost 12.

Pro doplnění:

Jde o spor žalobců a družstva Pejškov (tedy to druhé řízení). Proto bylo v zadání uvedeno, že žaloba měla jen stručný obsah (a jaký) a také proč, je třeba ji doplnit. Družstvo se musí vyjádřit.
Tedy je nutné zpracovat doplnění žalobních tvrzení a případně tam dodat i petit. A za žalovaného potom následně vyjádření. Data narození a podobné údaje se označují nejlépe písmeny XY, ale jakékoliv smyšlené údaje napříč celým podáním /např. adresy apod./ nebudou nikomu k neprospěchu.

 

Lenka Novotná

lenka.novotna@elsa.cz

VP AA 2011/2012