ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » CMCC 2009/2010 z obchodního práva

CMCC 2009/2010 z obchodního práva

Czech Moot Court Competition v obchodním právu 2009/2010 je dalším ročníkem soutěže simulující soudní řízení.

 

Soutěž se skládá ze dvou částí – fakultní a národní. Fakultní část se skládá z písemného kola, kdy soutěžní družstva odevzdávají návrh na zahájení řízení a vyjádření k němu; a ústního kola, kam na každé fakultě postupují čtyři nejlepší týmy  a kde se mezi sebou utkají v postaveních žaloby a obhajoby před skutečným soudním senátem. Ti nejlepší z každé fakulty pak postoupí do národního kola, kde ukáží, která právnická fakulta v České republice je ta nejlepší a zároveň soutěží o zajímavé finanční částky.

 

Přihlášení do soutěže proběhne okamžikem doručení obou soutěžních podání a vyplněné přihlášky na email mootcourt@elsa.cz ve stanovené lhůtě, tedy do 15. prosince 2009 22:00. Soutěž byla prodloužena do 30. listopadu 2009.

 

Cena pro vítězné družstvo v národní části je 25 000 Kč, družstvo na druhém místě obdrží 15 000 Kč. Soutěž je určena pro dvou až tříčlenné týmy.

 

Písemná vypracování odevzdejte na MOOTCOURT@ELSA.CZ do 15. prosince 22:00. 

Písemná podání mohou mít dohromady maximálně 14 normovaných stran A4. Podrobnosti v Pravidlech. 

 

Czech Moot Court Competition je pořádán ve spolupráci s advokátní kanceláří BAKER & McKENZIE