ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » CMCC 2009/2010 z občanského práva

CMCC 2009/2010 z občanského práva

Chcete na chvíli přestat s teoretizováním a podívat se do praxe? Změřte své schopnosti v jednoinstančním celorepublikovém  

Moot Courtu v občanském právu 2009/2010 na téma nájemního sporu.

 

Utkejte se s týmy ze čtyř českých právnických fakult!

 

Moot court je určen pro dvoučlenné týmy a skládá se ze dvou kol. V prvním – písemném – kole mají týmy za úkol vypracovat žalobu a zároveň vyjádření k žalobě v celkovém rozsahu maximálně sedmi normovaných stránek A4. Toto vypracování je nutno spolu s přihláškou zaslat do 30.4.2010 do 20:00 na email mootcourt@elsa.cz .

Odbornou porotou, jejímiž členy budou právníci z praxe, soudci a akademici, bude vybráno osm nejlepších vypracování a jejich tvůrci poté postoupí do finálního ústního kola konaného dne 14.5.2010.

Do písemné ho kola budou přijímána vypracování od týmů ze všech čtyř českých právnických fakult a bude zajištěna jejich anonymita. Na rozhodování poroty nebude mít vliv fakt, odkud jednotlivá vypracování pocházejí.

Z porušení některého z výše uvedených pravidel mohou vyplývat sankce. Přesný průběh celého moot courtu včetně ústního kola spolu s dalšími podrobnostmi je stanoven v Pravidlech CMCC v občanském právu, které najdete ZDE.

 

VZHLEDEM K DOTAZŮM SOUTĚŽÍCÍCH UPŘESŇUJEME ZADÁNÍ KAUZY:

ÚKOLEM SOUTĚŽÍCÍCH JE ZAPRVÉ: ZASTUPOVAT PANA PETRA VESELÉHO A SEPSAT ŽALOBU TAK, ABY MOHL NADÁLE BYDLET VE SVÉM BYTĚ, A ZADRUHÉ: VYJÁDŘENÍ K TÉTO ŽALOBĚ.


Kauzu vytvořila AK JUDr. Bohumila Holubová.

 

Jiří Mačát

macat@elsa.cz

VP AA 2009/2010