ELSA Česká republika » Archiv » Czech Moot Court Competition » CMCC 2008/2009 z občanského práva

CMCC 2008/2009 z občanského práva

V akademickém roce 2008-2009 pořádala ELSA Česká republika Czech Moot Court Competition z občanského práva.

Moot Court byl jednokolový a soutěže se účastnily týmy ze čtyř právnických fakult v České republice. V následujícím textu naleznete stručný popis soutěže.

 

Harmonogram soutěže:

1. Vyhlášení kauzy – 16.1.2009

2. Vyhlášení pravidel – 6.2.2009

3. Uzávěrka písemného kola – 28.3.2009

4. Ústní kolo – 10. až 11.4.2009

 

Moot court je určen pro dvoučlenné týmy a skládá se ze dvou kol. V prvním – písemném – kole mají týmy za úkol vypracovat žalobu a zároveň vyjádření k žalobě v celkovém rozsahu maximálně šesti normovaných stránek A4. Toto vypracování je nutno spolu s přihláškou zaslat do 28.3.2009 do 20:00 na email mootcourt@elsa.cz .

Odbornou porotou, jejímiž členy budou právníci z praxe, soudci a akademici, bude vybráno osm nejlepších vypracování a jejich tvůrci poté postoupí do finálního ústního kola konaného ve dnech 10.4.2009 a 11.4.2009.

Do písemného kola budou přijímána vypracování od týmů ze všech čtyř českých právnických fakult a bude zajištěna jejich anonymita. Na rozhodování poroty nebude mít vliv fakt, odkud jednotlivá vypracování pocházejí.

Z porušení některého z výše uvedených pravidel mohou vyplývat sankce. Přesný průběh celého moot courtu včetně ústního kola spolu s dalšími podrobnostmi bude stanoven v Pravidlech CMCC v občanském právu, které budou vyhlášeny 6.2.2009. Pravidla soutěže najdete ZDE.

 

Jana Drbolová

Kauzu vytvořila AK JUDr. Bohumila Holubová

 

Moot Court Competition v občanském právu se koná pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Pospíšila.