ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Research Group Competition 2012
malis rgc final

Research Group Competition 2012

Autor: Superadmin, publikováno: 16/05/2012 00:00 | 0 komentářů
Do29.01. 2012
Soutěž studentských prací realizovaná ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.
Téma: Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?
DEADLINE PRODLOUŽEN DO 16. BŘEZNA
Mališ RGC final
Úmístění:
1. místo:Pavel Dobouk, PRF MU
2. místo: Richard Boka, PRF UPOL
3: místo: Tomáš Naiser, PRF UPOL
Gratlujeme!
ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal vyhlašuje 4. ročník soutěže Research Group Competition na téma:
Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?
Soutěž volně navazuje na Legal Workshopu ze 4. listopadu 2011 a mohou se jí účastnit teamy!
Ceny
1. místo: finanční odměna ve výši 12.000,- Kč + publikace v odborném periodiku
2. místo: finanční odměna ve výši 8.000,- Kč
3. místo: finanční odměna ve výši 4.000,- Kč
Práce v českém jazyce zasílejte prosím do 29. února 2012 na legalresearch@elsa.cz
Cíl
Cílem soutěže je analýza vhodnosti současné úpravy odškodnění újmy na zdraví („klasické“ škody na zdraví, jakož i s ní související nemateriální újmy), a to jak ve vztahu k poškozenému, tak i k případným pozůstalým.
Podrobnosti zadání
Bolest poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění se stále odškodňují podle „bodové vyhlášky“, která i přes postupné navyšování hodnoty bodu podle mnohých neodráží hodnotu a význam lidského zdraví; úprava této materie prostřednictvím podzákonné normy vyvolává též pochybnosti ústavněprávní. Odškodnění pozůstalých je sice stanoveno přímo občanským zákoníkem, nicméně i zde se objevují pochybnosti ohledně vhodnosti nastavení výše tohoto odškodnění. Navíc vznikají i otázky vztahu tohoto odškodnění k náhradě nemajetkové újmy v penězích. Do hry vstupují také zájmy dalších subjektů, např. pojišťoven – současná úprava jim umožňuje lépe plánovat rizika a stanovovat výši pojistného. A jsou změny obsažené v navrhované úpravě nového občanského zákoníku krokem správným směrem?
Doplňující informace
Právní úprava odškodnění újmy na zdraví je v praxi často používanou součástí právního řádu. Přesto – anebo právě proto – je tato právní úprava mnohými kritizována. Zároveň jde o právní úpravu značně dynamickou, zejména v rovině judikatorní, kdy sílí tlaky na zvyšování částek odškodnění. Za situace, kdy navrhované znění nového občanského zákoníku může přinést další (opět některými kritizované) změny, dostávají jednotlivé týmy svojí účastí v této soutěži možnost vyjádřit svůj nezávislý názor na tuto problematiku a případně přispět ke zkvalitnění stávající či budoucí právní úpravy.
Formální náležitosti práce - práce bude
vyhotovena v českém jazyce
respektovat základní postupy a etiku vědecké práce
předložena v úhledné úpravě v elektronické podobě
mít rozsah cca 12 normostran, tj. 21 600 znaků včetně mezer
Více informací na lenka.novotna@elsa.cz
Hodně štestí!
Lenka Novotná
Vice President Academic Activities ELSA ČR 2011/2012
 +420 721 626 834

Soutěž studentských prací realizovaná ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.

Téma: Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?

DEADLINE PRODLOUŽEN DO 16. BŘEZNA

Úmístění

  • 1. místo: Pavel Dobouk, PRF MU
  • 2. místo: Richard Boka, PRF UPOL
  • 3: místo: Tomáš Naiser, PRF UPOL

Gratulujeme!

 

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal vyhlašuje 4. ročník soutěže Research Group Competition na téma:

Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?

Soutěž volně navazuje na Legal Workshop ze 4. listopadu 2011 a mohou se jí účastnit teamy!

Ceny

  • 1. místo: finanční odměna ve výši 12.000,- Kč + publikace v odborném periodiku
  • 2. místo: finanční odměna ve výši 8.000,- Kč
  • 3. místo: finanční odměna ve výši 4.000,- Kč

Práce v českém jazyce zasílejte prosím do 29. února 2012 na legalresearch@elsa.cz

Cíl

Cílem soutěže je analýza vhodnosti současné úpravy odškodnění újmy na zdraví („klasické“ škody na zdraví, jakož i s ní související nemateriální újmy), a to jak ve vztahu k poškozenému, tak i k případným pozůstalým.

Podrobnosti zadání

Bolest poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění se stále odškodňují podle „bodové vyhlášky“, která i přes postupné navyšování hodnoty bodu podle mnohých neodráží hodnotu a význam lidského zdraví; úprava této materie prostřednictvím podzákonné normy vyvolává též pochybnosti ústavněprávní. Odškodnění pozůstalých je sice stanoveno přímo občanským zákoníkem, nicméně i zde se objevují pochybnosti ohledně vhodnosti nastavení výše tohoto odškodnění. Navíc vznikají i otázky vztahu tohoto odškodnění k náhradě nemajetkové újmy v penězích. Do hry vstupují také zájmy dalších subjektů, např. pojišťoven – současná úprava jim umožňuje lépe plánovat rizika a stanovovat výši pojistného. A jsou změny obsažené v navrhované úpravě nového občanského zákoníku krokem správným směrem?

Doplňující informace

Právní úprava odškodnění újmy na zdraví je v praxi často používanou součástí právního řádu. Přesto – anebo právě proto – je tato právní úprava mnohými kritizována. Zároveň jde o právní úpravu značně dynamickou, zejména v rovině judikatorní, kdy sílí tlaky na zvyšování částek odškodnění. Za situace, kdy navrhované znění nového občanského zákoníku může přinést další (opět některými kritizované) změny, dostávají jednotlivé týmy svojí účastí v této soutěži možnost vyjádřit svůj nezávislý názor na tuto problematiku a případně přispět ke zkvalitnění stávající či budoucí právní úpravy.

Formální náležitosti práce - práce bude

  • vyhotovena v českém jazyce
  • respektovat základní postupy a etiku vědecké práce
  • předložena v úhledné úpravě v elektronické podobě
  • mít rozsah cca 12 normostran, tj. 21 600 znaků včetně mezer

Více informací na lenka.novotna@elsa.cz.

Hodně štestí!

Lenka Novotná

Vice President Academic Activities ELSA ČR 2011/2012

+420 721 626 834

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.