ncm sec

NCM Seč

Autor: MKT ELSA ČR, publikováno: 22/03/2012 23:30 | 0 komentářů

Vážení přátelé,

jménem Výboru ELSA Česká republika v souladu čl. II a čl. IV. odst. 1 jednacího řádu ELSA Česká republika, svoláváme tímto jarní zasedání Sněmu ELSA Česká republika, který se bude konat v termínu od 12. 4. do 15. 4. 2012.

Jarní National Council Meeting (NCM), které se uskuteční ve Seči, organizuje lokální skupina ELSA Brno, které bychom tímto za Výbor ELSA Česká republika, i za ostatní účastníky jarního Sněmu rádi poděkovali a popřáli štěstí při přípravě Sněmu.


Vážení přátelé,

jménem Výboru ELSA Česká republika v souladu čl. II a čl. IV. odst. 1 jednacího řádu ELSA Česká republika (dále jen "JŘ"), svolávám tímto jarní zasedání Sněmu ELSA Česká republika, který se bude konat v termínu od 12. 4. do 15. 4. 2012.

Zároveň bych vás rád vyzval v souvislosti s čl. IV. JŘ k podávání návrhů na volbu orgánů Sněmu, kterými se rozumí:

Předsedající (1)
Zapisovatelé (2)
Volební a hlasovací komise (2)
a do orgánů workshopů, kterými jsou Předsedající (1) a Zapisovatelé (1 až 2).

Jarní National Council Meeting (NCM), které se uskuteční ve Seči organizuje lokální skupina ELSA Brno, které bych tímto za Výbor ELSA Česká republika, i za ostatní účastníky jarního Sněmu rád poděkoval a popřál štěstí při přípravě Sněmu.

Místo konání:
Centrum JUNIOR, Seč (okr. Chrudim), ul. Československých pionýrů 197, 538 07 Seč

Datum konání:
12. 4. - 15. 4. 2012

Účastnický poplatek dle informací OC:

  • 3 dny (celý pobyt = ČT - NE) 1.400,- Kč
  • 2 dny (PÁ - NE nebo ČT - SO) 1.000,- Kč
  • 1 den (ČT - PÁ nebo PÁ - SO nebo SO - NE) 600,- Kč


Pro bližší informace můžete navštívit http://ncm2012.cz/index.html, nebo své dotazy pište na email ncm@elsa.cz, případně se obraťte na Martinu Heřmanovou nebo Jakuba Reindla.

Za Výbor ELSA Česká republika

Petr Oulehla
Secretary General

ELSA Czech Republic

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.