ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Národní konference 2015 - Rekodifikace soukromého práva
webctverec200

Národní konference 2015 - Rekodifikace soukromého práva

Autor: Martin Dolinský, publikováno: 01/04/2015 11:24 | 0 komentářů

ELSA Olomouc pod záštitou děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého a ELSA Česká republika pořádá Národní konferenci o rekodifikaci soukromého práva v ČR. Ve dnech 16.-17.4.2015 tak bude Právnická fakulta Univerzity Palackého hostit studenty všech právnických fakult České republiky na přednáškách a diskusích s předními českými akademiky, soudci, advokáty a státními zástupci. Generálním partnerem Národní konference 2015 se stala advokátní kancelář Allen & Overy, která přispěla finančním i in-kind sponzoringem.

 

Primárním cílem ELSA, jakožto studentské organizace, je ohlédnout se za roční účinností Občanského zákoníku a to takovou formou, aby pro studenty byla vybraná témata dostatečně přitažlivá a pochopitelná.

 

Účastnický poplatek (hrazen na účet ELSA Olomouc do 5.4.2015):

Studenti PF UPOL 200 Kč

Studenti mimo PF UPOL 600Kč

 

Součástí programu je také bohatý sociální program pro účastníky konference. Pro studenty mimo PF UPOL je v rámci účastnického poplatku zahrnuto ubytování, coffee break, čtvrteční večeře a páteční snídaně a oběd. Pro studenty PF UPOL je zajištěn coffee break a čtvrteční večeře.

 

Přihlašujte se na benda@elsa.cz do 1.4.2015 zasláním jména, příjmení, čísla OP a názvu domovské fakulty.

 

Program a speakři konference budou postupně uveřejňováni

 

16.4.2015

 

13:00 – 15:00

Právní úprava mateřství aneb mater semper certa est - JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Problematika surogačního mateřství z pohledu NOZ - JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Určování a popírání otcovství - JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

15:00 – 15:30 Coffee break

15:30 – 17:30 Duševní právo a licenční smlouva - Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Tři neuralgické body zástupčího oprávnění členů statutárního orgánu obchodní korporace - JUDr. Bc. Jan Lasák, LL.M.

S torty nejsou žerty aneb ovlivní anglosaské delikty české soukromé právo? - Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

17:30 – 19:00 Osobní volno, ubytování

19:00 Večeře a večerní program

 

17.4.2015

 

10:00 – 12:00 Smluvní právo a jeho podnikatelské souvislosti rok po rekodifikaci soukromého práva - JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Praktické dopady nájmu ve světle NOZ - JUDr. Tomáš Martinák, DiS.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Studenti PF UK mohou prostřednictvím ELSA Praha žádat o udělení účelového stipendia, a to do 5. 4. 2015, kdy bude podána hromadná žádost kolegiu děkana.

 

Studenti PrF MU mají možnost uplatnit si na účastnický poplatek stipendijní program 7/2010 (krátkodobé studijní pobyty). Poplatek jim bude v plné výši vrácen fakultou po doložení zaplacení účastnického poplatku a potvrzení o účasti.

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.