ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Literární soutěž s časopisem Správní právo
webctverec

Literární soutěž s časopisem Správní právo

Autor: Martin Dolinský, publikováno: 01/02/2015 18:16 | 0 komentářů

ELSA Česká republika ve spolupráci s odborným časopisem Správní právo vyhlašuje

 

Literární soutěž s časopisem Správní právo

 

Zajímáte se o správní právo? Rádi byste viděli svůj odborný článek publikovaný v recenzovaném periodiku? Pak právě pro Vás je zde zcela nová Literární soutěž s časopisem Správní právo, odborným periodikem vycházejícím již od roku 1968.

 

Soutěž je určena pro studenty prvního až pátého ročníku magisterského studia některé z právnických fakult v České republice.

 

Úkolem soutěžících je napsat odborný článek na jedno z níže uvedených témat a zaslat jej společně s přihláškou nejpozději do 26. dubna 2015 na emailovou adresu literarnisoutez@elsa.cz

 

Veřejná služba

Názor na zpracování zákona o veřejné službě v České republice nebo vývoj a podoba institutu veřejné služby v jiných státech.

 

Zákonodárci nebo zákonotvůrci?

(ke klíčovým prvkům zákonodárného procesu) -  zamyšlení nad efektivitou českého legislativního procesu i seznámení čtenářů s legislativním procesem jiných států, vždy s akcentem na roli zákonodárného sboru (proč je nebo není podle autora lepší, aby zákonodárný sbor jen připomínkoval a schvaloval odborné návrhy a (ne)mohl je bez předchozí odborné debaty měnit)

 

Cena pro vítěze

Práce všech soutěžících budou posouzeny v souladu s recenzním řízením časopisu Správní právo, tj. redakce požádá o vypracování lektorských/recenzních posudků minimálně dva členy redakční rady.

Vítězný článek bude publikován v časopise Správní právo a jeho autor získá finanční odměnu ve výši 200 Kč za normostranu zveřejněného textu.

 

Soutěžící jsou povinni dodržet níže uvedené formální požadavky:

  1. formát doc. nebo docx.
  2. rozsah maximálně - 20 normostran
  3. součástí článku bude abstrakt v českém jazyce, přičemž abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný – o rozsahu maximálně 1 000 znaků - a výstižný.
  4. poznámky a bibliografické citace v souladu s pravidly časopisu Správní právo

 

Více informací naleznete v pravidlech soutěže nebo na e-mailu kubicka@elsa.cz. Přihlášku stáhnete a vyplníte ZDE.

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.