ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » ELSA Legal Workshop: Zásada superficies solo cedit v novém občanském zákoníku
LW logo web11

ELSA Legal Workshop: Zásada superficies solo cedit v novém občanském zákoníku

Autor: Lenka Pekařová, publikováno: 09/10/2012 15:35 | 0 komentářů

ELSA Česká republika pořádá Legal Workshop ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.

Legal Workshop

 

Cílem workshopu je analýza nově zaváděného institutu superficies solo cedit (doslova „povrch ustupuje půdě“, volněji přeloženo „stavba je soucástí pozemku“), a to jak v porovnání se současným stavem (výhody a nevýhody nově přijatého řešení), tak z hlediska přechodných ustanovení nového občanského zákoníku a potenciálních problémů při jejich aplikaci na již existující stavby.

Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte a zašlete svůj životopis v českém a anglickém jazyce do 5. listopadu 2012 na lucie.burdova@mn-legal.eu.

 

Fotogalerie z proběhnuté akce zde

Reference z akce:

Legal Workshop - „Zásada superficies solo cedit v novém občanském zákoníku – krok zpět či kupředu?“

 

V pátek 16. listopadu 2012 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy konal tradiční Legal Workshop pořádaný advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal ve spolupráci s ELSA Česká republika. Tématem letošního workshopu se stal navrátivší se občanskoprávní institut „superficies solo cedit“. Celého Legal Workshopu se zúčastnilo 24 studentů ze všech čtyř právnických fakult v České republice.

Na začátku workshopu ve své úvodní přednášce seznámil dr. Mališ účastníky se zkoumaným principem, ustanoveními a změnami Nového občanského zákoníku.

Následně byli studenti rozděleni do čtyř skupin, z nichž každá dostala úkolem zpracovat jedno z následujících zadání: obhajoba úpravy Nového občanského zákoníku, obhajoba účinné úpravy, věcná práva ve spojení se zásadou superficies solo cedit a inspirační zdroje Nového občanského zákoníku.

Po dvouhodinové skupinové práci na jednotlivých zadáních všechny čtyři skupiny postupně představily své výsledné prezentace. Každý z výstupů pak následně dr. Mališ okomentoval ze svého úhlu pohledu a na konci všech prezentací vyhlásil skupinu, které se podařilo zadaný úkol splnit nejlépe. Tou byla letos skupinka studentů, zaměřující se na otázku věcných práv ve spojení se zásadou superficies solo cedit. Následně pak všichni aktéři obdrželi účastnické certifikáty.

Celkově se letošní Legal Workshop vydařil, studenti i zástupci advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal byli s uplynuvším dnem spokojeni. Ve svém následném hodnocení pak v převážné většině studenti uvedli spokojenost s organizací i aktuálností tématu letošního workshopu, přestože by mnozí z nich upřednostnili workshopy vícedenní, při nichž by bylo možné dané téma probrat ještě hlouběji.

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.