ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » ELSA Legal Workshop na téma Odškodnění újmy na zdraví v českém právu
Legal workshop

ELSA Legal Workshop na téma Odškodnění újmy na zdraví v českém právu

Autor: VP MKT ELSA ČR, publikováno: 08/10/2011 14:30 | 0 komentářů

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ, Nevrkla Legal vás všechny srdečně zve na Legal Workshop s tématem: "Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?"

Cílem workshopu je analýza vhodnosti současné úpravy odškodnění újmy na zdraví („klasické“ škody na zdraví, jakož i s ní související nemateriální újmy), a to jak ve vztahu k poškozenému, tak i k případným pozůstalým.

Bolest poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění se stále odškodňují podle „bodové vyhlášky“, která i přes postupné navyšování hodnoty bodu podle mnohých neodráží hodnotu a význam lidského zdraví; úprava této materie prostřednictvím podzákonné normy vyvolává též pochybnosti ústavněprávní. Odškodnění pozůstalých je sice stanoveno přímo občanským zákoníkem, nicméně i zde se objevují pochybnosti ohledně vhodnosti nastavení výše tohoto odškodnění. Navíc vznikají i otázky vztahu tohoto odškodnění k náhradě nemajetkové újmy v penězích. Do hry vstupují i zájmy dalších subjektů, např. pojišťoven - současná úprava jim umožňuje lépe plánovat rizika a stanovovat výši pojistného. A jsou změny obsažené v navrhované úpravě nového občanského zákoníku krokem správným směrem?

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.