ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Allen & Overy Essay Competition
11814AOcr Poster Essay Competition A5 0912 04 page 001

Allen & Overy Essay Competition

Autor: Iveta Vildová, publikováno: 05/03/2013 08:51 | 0 komentářů

Slavnostní vyhlášení 13. ročníku soutěže studentských prací Allen&Overy Essay Competition!

Dne 5.3. proběhlo předávání cen do soutěže studentských prací Allen & Overy Essay Competition. Tohoto 13. ročníku soutěže se celkem zúčastnilo 9 soutěžících. Vítězem soutěže se stal Josef Kříž z PF UK v Praze, na 2. místě se umístila Veronika Šebeková z  PF UK v Praze a na 3. místě se umístil Pavel Doubek z MUNI v Brně.

Vítězům gratulujeme!

Dále děkujeme všem soutěžícím za výkon, který předvedli vypracováním práce na velmi zajímavé téma Kauza jako předpoklad platnosti závazku (parallel debt). 

Soutěž trvala od 1.listopadu 2012 do 25.února 2013. Doufáme, že Vás soutěž zaujala a i Vy se jí zúčastníte v příštím roce.

Fotogalerii z vyhlašování naleznete zde

---

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy vyhlašuje 13. ročník soutěže studentských prací Essay Competition na téma:

 Kauza jako předpoklad platnosti závazku

"Platnosti závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit. Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku, s výjimkou cenných papírů hromadně vydaných nebo jiných cenných papírů, pro které je zákonem stanoveno, že věřitel tuto povinnost nemá." Poněkud kryptický § 495 občanského zákoníku příliš neosvětlují ani komentáře. Co všechno může a co naopak nemůže být kauzou, musí kauzu mít každé jednotlivé (třeba nahodilé) ustanovení smlouvy a jaké důsledky má absence kauzy? Autoři práce se pak na základě svých závěrů v obecné části práce vyjádří také k ustanovení smlouvy o syndikovaném úvěru (tj. úvěru poskytnutém více věřiteli), podle něhož dlužník vedle každé částky, kterou dluží některému z věřitelů, automaticky dluží stejnou částku také další osobě - agentovi pro zajištění*."

* Tento koncept se anglicky nazývá parallel debt a používá se proto, aby agent pro zajištění, jednající svým jménem na účet věřitelů, mohl přijmout od dlužníka zajištění, které by jinak bylo nemožné nebo nepraktické zřídit ve prospěch více věřitelů, například zajištění zástavním právem k majetku dlužníka.

 

Začátek soutěže je 1.listopadu 2012. Soutěž trvá do 25.února 2013.

Soutěžící musí být studentem bakalářského nebo magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice, ke dni 1.11.2012.

Práce musí být psána v českém jazyce v rozsahu maximálně 5 000 slov.

Doporučujeme klasickou formální stránku práce, jako je např. u diplomové práce. Studentské práce budou opravovat vyučující, jejichž katedra se zajímá o toto téma, a to ze všech právnických fakult v ČR. Práce studentů by měla být odevzdána jako autorská.

 

1. místo je oceněno 20 000 Kč + 4 denní pobyt v Londýně s jednodenní návštěvou kanceláře Allen & Overy.

2. místo je oceněno 15 000 Kč.

3. místo je oceněno 10 000 Kč.

 

Práce musí být doručena na email studentskaprace@elsa.cz, bližší informace naleznete na letácích.

Přejeme hodně úspěchů při psaní práce! :)

 

kontaktní osoba: Kateřina Kapková, kapkova@elsa.cz

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.