ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Allen & Overy Essay Competition 2017/2018
tverec

Allen & Overy Essay Competition 2017/2018

Autor: Jan Šmok, publikováno: 02/11/2017 18:00 | 0 komentářů

Allen & Overy Essay Competition 2017/2018

18. ročník soutěže studentských prací

 

Advokátní kancelář Allen & Overy ve spolupráci s ELSA ČR vyhlašuje již 18. ročník Essay Competition!

Chtěl bys vyhrát pobyt v Londýně, New Yorku nebo Šanghaji s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen & Overy, a k tomu ještě získat 20 000 Kč? Pokud ano, tak neváhej a zúčastni se naší soutěže!

Práce musí být:

a)    na téma: Smluvní volnost a její meze (včetně vymahatelnosti) v ustanoveních stanov českých akciových společností,

b)    v českém jazyce,

c)    v elektronické podobě a v rozsahu maximálně 5 000 slov.

 

Ve své práci zvažte například následující otázky:

-          Jaká jsou kritéria pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích a jakou povahu mají ustanovení zákona o obchodních korporacích upravující stanovy akciové společnosti?

-          Jaké spatřujete meze při tvorbě druhu akcií a úpravě práv akcionářů ve stanovách? Lze, nebo nelze vydávat jiné než prioritní akcie bez hlasovacích práv? Svůj názor prosím zdůvodněte.

-          Jaké jsou možnosti modifikace úpravy orgánů a.s. ve stanovách, včetně úpravy zastupování korporace členem statutárního orgánu?

-          Jaký je vztah ujednání obsažených ve stanovách a v tzv. akcionářských dohodách (či dohodách o společném podniku)? Jsou podle Vašeho názoru odkazy na akcionářské dohody obsažené ve stanovách závazné a vymahatelné i pro nové akcionáře, kteří nebyli stranou příslušné akcionářské dohody?

-          Jaké další otázky byste doporučovali upravit ve stanovách odchylně od zákonné úpravy?

 

Ceny pro autory oceněných prací:

a)      1. místo – finanční odměna ve výši 20 000 Kč a 4denní pobyt v Londýně, New Yorku nebo Shanghai s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen&Overy,

b)      2. místo – finanční odměna ve výši 15 000 Kč,

c)      3. místo – finanční odměna ve výši 10 000 Kč.

 

ELSA Česká republika určí pořadí prací na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků jí oslovených.

 

Pravidla soutěže jsou zde: https://goo.gl/1hFpy1

Práce musí být doručena spolu s přihláškou, která tvoří přílohu č. 1 Pravidel do 11. 2. 2018 na e-mail: studentskaprace@elsa.cz .

Kontaktní osobou je Adriana Paschková (academicactivities@cz.elsa.org)

 

 

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.