ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Allen & Overy Essay Competition
WEBcover

Allen & Overy Essay Competition

Autor: Martin Dolinský, publikováno: 05/11/2014 16:58 | 0 komentářů

15. ročník Allen & Overy Essay Competition

 

Rok se s rokem sešel a nastává znovu čas, kdy vyhlašujeme oblíbenou soutěž studentských prací Allen & Overy Essay Competition. ELSA Česká republika ve spolupráci se svým generálním partnerem Allen & Overy pořádá tuto jedinečnou soutěž letos již patnáctým rokem a samozřejmě, jako tomu bylo v předchozích ročnících, i letos se soutěžící mohou těšit na zajímavé právní téma a bohaté ceny pro ty, kdo vystoupají na stupně vítězů.

 

Tématem letošního ročníku je Aplikace přechodných ustanovení občanského zákoníku na závazky. Vypracované eseje zasílejte na studentskaprace@elsa.cz nejpozději do 22. 2. 2015 včetně.

 

Na autory oceněných prací čekají kromě zlepšení jejich právních znalostí i lákavé ceny, přičemž vítěz se může letos podívat až do dalekého Hong Kongu!

 

1. místo – finanční odměna ve výši 20 000 Kč + 4 denní pobyt v Londýně, Istanbulu nebo Hong Kongu s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen&Overy,

2. místo – finanční odměna ve výši 15 000 Kč,

3. místo – finanční odměna ve výši 10 000 Kč.Neváhej a zapoj se i ty!

Pravidla Allen & Overy Essay Competition, ročník 2014/2015

 

Soutěžící musí být studentem bakalářského nebo magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice, včetně Panevropské vysoké školy v České republice, ke dni 1. 11. 2014.

 

Práce musí být:

 

a) na téma: Aplikace přechodných ustanovení občanského zákoníku na závazky

 

Popis tématu

 

Základní pravidlo časové působnosti  zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník nebo o. z.) je vyjádřeno v ustanovení § 3028 o. z. které vyjadřuje dva základní intertemporální principy: zákaz retroaktivity a princip šetření nabytých práv. Podle § 3028 odst. 1 se občanským zákoníkem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Z § 3028 odst. 3 pak plyne, že právní poměry ze smluv a jiných závazkových vztahů, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se v případě absence speciální úpravy či dohody stran o podřízení se občanskému zákoníku řídí dosavadními právními předpisy.

 

Pro aplikaci § 3028 o. z. na závazky je tedy klíčový výklad pojmu „právní poměr“. Ve své práci se proto zamyslete nad obsahem pojmu „právní poměr“ a popište, jaký bude praktický dopad § 3028 o. z. na závazky. Zejména zvažte: (i) jaký bude právní režim realizačních smluv uzavíraných po nabytí účinnosti občanského zákoníku na základě rámcové smlouvy uzavřené podle předchozí právní úpravy, (ii) zda se bude smlouva o postoupení pohledávky, kterou se má postoupit pohledávka vzniklá na základě smlouvy uzavřené podle předchozí právní úpravy, řídit předchozí právní úpravou, či občanským zákoníkem, a (iii) jaký bude právní režim smluv, které se začaly vyjednávat za účinnosti předchozí právní úpravy, ale k jejichž podpisu došlo až po 1. 1. 2014.

 

b) v českém jazyce,

c) ve strojopisné podobě,

d) v rozsahu maximálně 5 000 slov.

 

Práce musí být doručena na e-mail: studentskaprace@elsa.cz

- kontaktní osoba Lenka Kubická (kubicka@elsa.cz).

Nejpozději však dne 22. 2. 2015.

 

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s:

  1. publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika,

  2. poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika,

  3. pravidly této soutěže.

 

Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků oslovených ELSA Česká republika.

 

Slavnostní vyhlášení se uskuteční na „Job-fair Kontakt“ v Praze ve dnech 17. – 18. března 2015 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Ceny pro autory oceněných prací:

a) 1. místo – finanční odměna ve výši 20 000 Kč + 4 denní pobyt v Londýně, Istanbulu nebo Hong Kongu s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen&Overy,

b) 2. místo – finanční odměna ve výši 15 000 Kč,

c) 3. místo – finanční odměna ve výši 10 000 Kč.

 

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.