ELSA Česká republika » Aktuálně » Vzdělávací aktuality » Allen & Overy Essay Competition
ao essay competition

Allen & Overy Essay Competition

Autor: Super Admin, publikováno: 25/01/2012 10:00 | 0 komentářů

LSA Česká republika spolu s advokátní kanceláří Allen & Overy vyhlašují 12. ročník soutěže studentských prací

Allen & Overy Essay Competition

Téma: Význam „investic“ v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic

Deadline prodloužen do 29. února 2012!

 

Výsledky letošního 12. ročníku

Celkem došlo 18 soutěžních esejí, z toho se na prvních čtyřech místech umístili:

 • 1) Braňo Hock - UK
 • 2) Milan Fric - ZČU
 • 3) Petr Janíček - MU
 • 4) Vojtěch Laga - UK

Dále se soutěže zúčastnili (v abecedním pořadí)

 • Dohnal Jan
 • Grochol Aleš
 • Hrančáková Barbora
 • Hrivnák Jan
 • Kinnert Pavel
 • Kročilová Zuzana
 • Kromer Jan
 • Lichnovský Bohuslav
 • Macháček Roman
 • Malkus Robert
 • Štefánková Iveta
 • Ulík Karel
 • Voldán Michal
 • Vrána Filip

Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Ceny

 • 1. místo: 20.000 Kč + 4denní pobyt v Londýně s návštěvou kanceláře Allen & Overy
 • 2. místo: 15.000 Kč
 • 3. místo: 10.000 Kč

Deadline

29. 2. 2012

 

Pravidla soutěže

Soutěžící musí být studentem bakalářského nebo magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice ke dni 29. 2. 2012. Studia se tedy mohou zúčastnit i studenti z Panevropské VŠ.

Práce musí být vypracované:

 • a) na téma „Význam „investic“ v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic“,
 • b) v českém jazyce,
 • c) ve strojopisné podobě a
 • d) v rozsahu maximálně 5 000 slov /do rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou ani seznam použité literatury

K tématu:

Úmluva ICSID (Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států) nedefinuje termín „investice“, jak je užit v článku 25 odst. (1). Bylo řečeno, že strany dvoustranné smlouvy o ochraně investic si proto musejí samy určit, jak chápou investici, i když jakákoli taková definice má určité krajní limity. Jak tyto krajní limity definovaly rozhodčí tribunály? Dále, jaké charakteristiky musí transakce obsahovat, aby byla považována za investici? Vzniklo obecné chápání toho, co představuje investici v rozhodčích řízeních na základě mezinárodních smluv o ochraně investic?

Práce musí být doručena na adresu: ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nebo na e-mail: studentskaprace@elsa.cz, nejpozději však dne 29. února 2012.

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s

 • a) publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika,
 • b) poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika, a
 • c) pravidly této soutěže.

Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků oslovených ELSA Česká republika.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční na akci Job-fair Kontakt Praha 2012 v budově Právnické Fakulty Univerzity Karlovy.

Více informací na lenka.novotna@elsa.cz

Mnoho štěstí!

Lenka Novotná

Vice President Academic Activities ELSA ČR 2011/2012

+420 721 626 834

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.