ELSA Česká republika » Aktuálně » Společenské aktuality » Creative Legal Writing je zpět!
logoCLW

Creative Legal Writing je zpět!

Autor: Lenka Kubická, publikováno: 20/10/2014 18:38 | 0 komentářů

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Martiny Činkové vyhlašuje

2. ročník soutěže Creative Legal Writing!

 

Oblíbená studentská soutěž je znovu zde, tentokrát však v novém kabátě – letošní rok budeme tvořit online školení (webináře a videomanuály), prostřednictvím kterých vysvětlíte daný právní problém lidem a navíc při tom ještě zlepšíte své prezentační schopnosti!

 

Zajímáte se o nové technologie? Dokážete prezentovat své myšlenky srozumitelně a poutavě? Jste schopni porozumět složitým paragrafům a jejich obsah a význam pak vysvětlit lidem bez právního rozhledu? Chcete vyhrát hodnotné ceny a následně mít možnost přispívat na webových stránkách s právní tématikou pod svým jménem?

Pak je tato soutěž určena právě pro Vás!

Práce budou hodnoceny nestrannými hodnotiteli a po skončení soutěže budou publikovány pod jmény soutěžících na www.zakonyvkapse.cz. 

Ceny pro vítěze:

1. místo: 10.000,- Kč a možnost spolupráce v rámci projektu www.zakonyvkapse.cz
2. místo: 5.000,- Kč
3. místo: 3.000,- Kč

Formální náležitosti soutěžní práce:

  • vypracování videomanuálu na zadané právní téma, srozumitelné uvedení právního problému, návrh postupu a vhodného řešení a znázornění na příkladu či příkladech,
  • délka v časovém rozmezí 20 až 30 minut,
  • vypracování v českém jazyce,
  • v rámci videomanuálu musí soutěžící zadané právní téma ústně odprezentovat, a to s využitím powerpointové prezentace sdílené v rámci webinářového prostředí, ve kterém bude zaškolen,
  • odevzdání soutěžní práce na CD-ROM či DVD-ROM ve dvojím vyhotovení
  • kreativita není ničím omezena, originální přístup je ceněn!

Do soutěže se hlaste na legalwriting@elsa.cz nejpozději do 10. listopadu 2014 včetně. Přihlášku do soutěže naleznete ZDE. V přihlášce uveďte Vaši motivaci, která Vás přiměla přihlásit se do soutěže a dále Vámi vybraných pět témat ze seznamu stanovených témat, která jsou uvedena ZDE, a to sestupně dle Vašich preferencí (tj. na prvním místě uveďte téma, o které máte největší zájem).

Na základě zaslaných přihlášek a v nich obsažených odpovědích budou vybráni ti studenti, kteří se budou soutěže účastnit. Přihlášený student, který byl vybrán do soutěže jako soutěžící,obdrží potvrzení o výběru do soutěže spolu s dalšími informacemi včetně přiděleného tématu a podrobnějšího zadání do 21. listopadu 2014.

Soutěžící následně obdrží nejpozději do 30. listopadu 2014. přihlašovací údaje do online prostředí pro tvorbu videomanuálu a rovněž budou dle převažujícího zájmu, proškoleni v tvorbě videomanuálu buď formou online webináře, anebo formou školení na právnické fakultě v Brně a v Praze.

Soutěžící zašlou práce nejpozději do 21. ledna 2015. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne na konci března 2015.

V případě nižšího počtu účastníků (méně jak 65) si sponzor soutěže vyhrazuje právo vyplatit pouze první cenu v hodnotě 10.000,- Kč. Spolupráce v rámci projektu Zákonyvkapse.cz se tato podmínka nedotýká.

Po skončení soutěže budou práce publikovány již pod jmény soutěžících na www.zakonyvkapse.cz a/nebo www.atelierprava.cz. Sponzor si vyhrazuje právo odmítnout publikovat na uvedené stránce práce, které nebudou dle jeho názoru splňovat představu o kvalitě zpracování (například budou v textu zásadní právní či jiné chyby). Sponzor si dále vyhrazuje právo navázat publikační spolupráci v případě dohody i s dalšími účastníky. 

Podrobné informace naleznete v PRAVIDLECH.

 

Dne 10. listopadu 2014 bylo ukončeno přihlašování do 2. ročníku soutěže Creative Legal Writing. Všechny přihlášky byly pečlivě posouzeny, uchazeči, kteří byli vybráni do soutěže dnes obdrželi e-mail s potvrzením o výběru do soutěže spolu s podrobnějším zadáním a informací o školení.

 

Soutěžící zde naleznou powerpointovou prezentaci a rovněž čestné prohlášení, které jsou soutěžící povinni zaslat společně s jimi vytvořenými soutěžními pracemi.

 

Všem přejeme mnoho úspěchu při vytváření soutěžní práce a hlavu plnou kreativních nápadů!

Ke stažení pro účastníky:

Čestné prohlášení

Powerpoint šablona CLW

 

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.