ELSA Česká republika » Aktuálně » Mezinárodní aktuality » 3 rd edition of Human Rights Moot Court Competition
wallphoto3

3 rd edition of Human Rights Moot Court Competition

Autor: Martin Dolinský, publikováno: 19/08/2014 17:31 | 0 komentářů

Staňte se součástí prestižního mezinárodního projektu! Buďte těmi nejlepšími, vyhrajte svůj spor
přímo před Evropským soudem pro lidská práva a získejte jako hlavní cenu měsíční stáž u tohoto 
soudu!
Human Rights Moot Court Competition je simulovaný soudní spor, který se odehrává před Evropským 
soudem pro lidská práva. Tento mezinárodní projekt přináší ELSA International ve spolupráci s Radou 
Evropy letos již potřetí.
Jak se zapojit? 
Vytvořte tým 2- 4 studentů práv a přihlaste jej do 3.listopadu 2014, dále je zapotřebí vypracovat 
písemné podání, přičemž deadline pro odevzdání těchto podání je 23. listopadu 2014. Na základě 
doručených písemných podání bude vybráno 16 nejlepších týmů, které se postoupí do ústního 
finále, konaného ve dnech 23. – 25. února 2015, před Evropským soudem pro lidská práva ve 
Štrasburku!
Studenti, kteří se zúčastní Human Rights Moot Court Competition, získají přímou zkušenost s 
aplikací Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na konkrétním případu, dále 
nepochybně zlepší své argumentačních dovednosti a v neposlední řadě pak soutěžící získají mnoho 
cenných životních zkušeností.
Soutěžící budou pracovat na fiktivním případu stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva, 
který je spolu s bližším informacemi zveřejněn na http://www.humanrightsmootcourt.org/
Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.