ELSA Brno » O ELSA » Semináře & Konference

Semináře & Konference

Sekce Semináře a Konference usiluje o to, aby studenti získali přímý kontakt s právním světem nad rámec školy. Forma a náplň akcí naší sekce jsou opravdu široké, od malých ne­formálních setkání přes besedy a interak­tivní semináře, až po větší projekty jako jsou národní či mezinárodní konference a letní školy.

Křeslo pro hosta, aneb nefor­mální posezení je setkání studentů se známou osobností právního světa v knihovně či pří­jemné kavárně. Studenti mají možnost při každém takovém setkání vyzpovídat zajímavou osobnost z právnické sféry např. o tom, s jakou zajíma­vou či komickou situací se během svého profesního působení setkali. V minulých letech naše pozvání přijali na­příklad ombudsman doktor Pavel Varva­řovský, předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský či Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Semináře se u studentů těší velké popularitě. Formou diskuze rozebírají aktuál­ní otázky z oblasti práva, politologie apod. s odborníky nejen z naší fakulty. Doposud jsme tak uspořádali například seminář na téma Hrdelní zločiny, Nezávislost soudců nebo seminář Vláda bez důvěry. Opravdu zajímavých témat je velké množství, vítáme každý ná­vrh tématu na další semináře, takže nevá­hejte a přijďte!

Study Visits (SV) jsou návštěvy jiné lokální skupiny z Evropy, kterých je asi přes 300. V minulých letech se uskuteč­nila SV například s lokální skupinou ze Sarajeva, nizozemskou lokální skupinou ELSA Maastrciht či s kolegy z Krakowa. Každá „návštěva“ je jedineč­ná a skvělá, poznáte spoustu nových lidí, rozšíříte obzory a podíváte se po Evropě. Časová náročnost je zanedbatelná, délka SV většinou nepřesáhne čtyři až pět dní, tudíž se dá lehce zvládnout i v průběhu semestru.

Institutional Visits (IV) je návštěva veřejnoprávní instituce. Studenti se zúčastní prohlídky prostor a nahlédnou do zákulisí fungování dané instituce. Smyslem je ukázat, jak vypadá aplikace a realizace práva ze strany státu ve skutečnosti. Studenti s ELSA Brno navštěvují instituce převážně v Brně, jako je např. Ústavní soud, Nejvyšší správní soud či Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Během roku se ale mohou podívat i jinam, v rámci IV navštěvujeme například i sídlo OSN ve Vídni, český a rakouský parlament či věznici Mírov.

ELSA Legal Workshop je odbor­ný interaktivní pracovní seminář, který vedou zkušení profesionálové z advokátních kanceláří. Během workshopu se studenti učí řešit kauzy na základě reálných příkladů z praxe a poznávají právo zblízka. V minulosti jsme pořádali workshopy na téma arbitráží, řešení obchodních sporů a mnoho dalších.

Konference jsou asi nejširším portfoliem této sekce ELSA. Jsou mnohem ná­ročnější jak na organizaci, tak na čas, ale o to jsou přínosnější. Pořádáme konferen­ce velké i malé, jedno i vícedenní, místní, národní nebo mezinárodní. Dáváme tak studentům příležitost dozvědět se víc, dis­kutovat s odborníky o aktuálních tématech a získat položku do ži­votopisu.

Summer ELSA Law School je největším mezinárodním projektem, který naše sekce nabízí. Již několik let je naše letní škola zaměřena na IT Law a těší se velké oblibě. Studentům se po celý týden věnují evropští odborníci z oblasti IT práva, navštíví významné instituce a vyzkouší si práci s konkrétními případy dané problematiky. Součástí programu je samozřejmě i bohatý „social program“, během kterého studenti poznávají Brno, sebe navzájem i překvapení, která pro ně nachystáme. Letní škola je nezapomenutelnou krásnou vzpomínkou a rovněž velkým milníkem, který každého posune na jeho cestě životem o pořádný kus dále.