ELSA Brno » O ELSA » Akademické Aktivity

Akademické Aktivity

Lidé, kteří si vyberou sekci AA, se věnují organizaci akcí akademického rázu, kde se dá propojit teorie s praxí. Do AA tak patří například simulované soudní procesy (Moot Court Coumpetition) v oblasti římského práva, občanského či obchodního práva, essay competitions (často ve spolupráci s advokátní kanceláří, je vybráno téma, na které pak studenti píší eseje, autor té nejlepší získá finanční odměnu, ci stáž) nebo negotiation competition (vyjednávací soutěž, kde se strany snaží dostát nejvýhodnějších obchdoních podmínek). Akademické akce jsou však jen jedna část, která spadá pod sekci AA. Patří sem také organizace akcí společenského rázu, jako je Prvácký seznamovák na Cikháji či Ples studentů práv.

Schůzky AA probíhají každé pondělí v době obědové pauzy, tedy mezi 12:40 - 13:30.