ELSA Brno » O ELSA

O ELSA

ELSA (the European Law Students‘ As­sociation) je organizace s rozsáhlou me­zinárodní strukturou, která se svojí veli­kostí řadí na první místo mezi ostatními právnickými organizacemi. Členem ELSA se může stát každý student práv a každý mladý vystudovaný právník, který chce zůstat v kontaktu s mladými lidmi nebo jinak mladším kolegům pomoci.

V České republice se ELSA na­chází na čtyřech právnických fakultách, tedy v Brně, Olomouci, Plzni a Praze. V Brně ELSA sdružuje přes 100 aktivních a schopných lidí, kteří pomáhají tuto orga­nizaci neustále někam posouvat a zajišťují její plynulý chod již několik let.

ELSA má jednoduchou organi­zační strukturu, která vychází z meziná­rodních tradic. Výbor ELSA Brno tvoří sedm lidí – Prezident, Tajemník, Poklad­ník a čtyři Viceprezidenti pro Akade­mické aktivity, Semináře & Konference, STEP a Marketing. Tito lidé mají největší odpovědnost za své sekce, každý z nich má na starosti určitou část činnosti ELSA a pomocí aktivních studentů dosahuje patřičných výsledků. Všechny tyto posty a sekce najdete na dalších stránkách patřičně popsané, takže se můžete detailně sezná­mit s jejich činností a třeba se Vám nějaká zalíbí natolik, že se na její činnosti budete chtít podílet. My budeme jenom rádi.

Náplní našeho akademického roku je pořádání velkých i malých akcí, většinou každý týden organizujeme jednu až dvě události. Mezi ty velké patří napří­klad tradiční Seznamovací Funny wee­kend na Cikháji, Imatrikulační ples, me­zinárodní konference a plno jiných. Mezi ty malé patří semináře a besedy se zají­mavými nejen právnickými hosty, team­buildingové aktivity, vědomostní soutěže a opět nespočet dalších. Klíčovou činností ELSA, alespoň tedy právě proto byla ELSA před 30 lety ve Vídni založena, je zajišťo­vání mezinárodních stáží pro zahraniční studenty navzájem. Níže najdete vypsané zásadní oblasti, jimž se věnujeme. Pokud Vás tedy něco zaujme, neváhejte napsat konkrét­ním lidem a na cokoli se dotázat, případně nás můžete přijít navštívit do Díry č.138, kde Vás rádi uvidíme naživo. Já upřímně doufám, že se mezi Vámi najde spoustu našich budoucích kolegů a kamarádů a tímto Vám přeji velkou ELSA budoucnost!

Jak se stát členem?

Pokud se ti líbí akce, které ELSA pořádá a chtěl by ses sám aktivně zapojit, rádi tě mezi sebe přivítáme. První kroky tě povedou za naším tajemníkem, který má na starosti mimo jiné nabírání nových členů a ten tě do celého procesu přijímání uvede. (Kontakt na tajemníka nalezneš v záložce Kontakty - Secretary General)

Vstup začíná osobním pohovorem, na kterém dostaneš všechny potřebné informace o členech, fungování, cílech a zároveň bude dosti prostoru pro jakékoliv tvoje otázky. Poté už tě jen čeká kolečko sekcemi, kde se do detailu seznámíš s fungováním ELSA Brno přímo v centru dění.

Podmínkou vstupu do ELSA je věk pod 33 let, vyplnění přihlášky zde a zaplacení členského poplatku, který činí 200 Kč ročně.