ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » Návštěva Ústavního soudu
us080415th

Návštěva Ústavního soudu

Autor: ELSA Brno, publikováno: 08/04/2015 15:57 | 0 komentářů

Dne 8. dubna 2015 se uskutečnila další z mnoha Institutional Visits, kterou pořádala ELSA Brno, a to konkrétně v budově Ústavního soudu v Brně. Návštěvy této významné instituce se zúčastnili nejen studenti Právnické fakulty MU, ale taktéž studenti z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem návštěvy bylo především poskytnout zajímavé a pikantní informace o fungování instituce přímo od zdroje a taktéž prohlídka budovy Ústavního soudu.
Po překonání bezpečnostního zařízení byli účastníci uvedeni do hlavní jednací síně, kde se prezentace ujal vedoucí analytického odboru Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. Výklad nebyl klasickou přednáškou, či interpretací odborné literatury a jednotlivých internetových článků, ale byl spíše založen na poskytnutí praktických zkušeností a zajímavostí z oblasti působení soudu. Studenti byli dále uvedeni do aktuálních kauz např. ohledně osvojení dítěte partnera, povinného očkování a další. Taktéž jim byla představena analytická činnost a ostatní odbory, které na Ústavním soudu probíhají a rovněž byli informováni o složení pléna ÚS, popř. i o tom, jaký důraz je kladen na výběr jeho členů. Nebyla opomenuta historie ústavního soudnictví již v Československé republice s mnoha prolukami, kdy Ústavní soud nebyl stále činný. V průběhu přednášky byly kladeny dotazy z řad studentů, na které se ihned dostalo odpovědi.
Z evaluace, která byla rozeslána účastníkům po skončení akce, vyplynulo, že návštěva byla hodnocena velmi kladně. S výkladem speakra byli studenti spokojeni, taktéž byl ohodnocen jako zajímavý. Největším přínosem byli zajímavosti s činnosti Ústavního soudu, informace o jeho fungování a prohlídka budovy.


Zuzana Šiková,  Edita Mazancová,  Michaela Daňková,
Pavla Pešatová, Lan Huong Pham Ngoc, Kateřina Zabloudilová
S&C, ELSA Brno

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.