ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » Návštěva Kanceláře veřejného ochránce práv
IMG1336

Návštěva Kanceláře veřejného ochránce práv

Autor: Pavla Pešatová, Kateřina Zabloudilová, publikováno: 05/04/2015 17:35 | 0 komentářů

Dne 25. 3 2015 pořádala ELSA Brno jednu z dalších Institutional Visits. V rámci tohoto projektu tentokrát navštívila Kancelář veřejného ochránce práv. Návštěvy se účastnilo přes 20 studentů Právnické fakulty MU, jež dychtivě očekávali zajímavou přednášku a debatu na téma diskriminace a antidiskriminace, která se měla záhy uskutečnit. Průvodci zde byli Mgr. Vojtěch Pospíšil a Mgr. Blanka Bednářová z Oddělení rovného zacházení.

V první části prezentace byla účastníkům vysvětlena základní působnost veřejného ochránce a historie tohoto institutu. Poté následovala přednáška zaměřena na hlavní téma, které se týkalo dne 21. března jakožto Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace. Byly vysvětleny pojmy týkající se diskriminace a velká část byla zaměřena i na „nově“ přijatý antidiskriminační zákon. Z mnoha tabulek a grafů také vyplynulo, že valná většina obyvatelstva zatím neví o tom, že v ČR existuje takto velká právní ochrana proti diskriminaci. Z výzkumů dále vyplývá, že více než polovina obyvatelstva ČR se setkala s diskriminací – ať už přímo či nepřímo, ale pouze velmi malé procento se obrátí na Veřejného ochránce práv a využijí tak právní prostředky k ochraně vlastní osoby, z toho důvodu je důležitá větší osvěta lidí k řešení tohoto problému. K lepšímu porozumění byly podány i velmi zajímavé příklady z praxe, na kterých se daný diskriminační problém dal velmi dobře ukázat a čím více se účastníci dozvídali o tomto tématu, tím větší byla jejich vůle se zapojit do diskuze. V průběhu celé přednášky byly pokládány dotazy týkající se současné problematiky diskriminace kvůli rase, pohlaví či původu. Tyto podněty přiměly k zamyšlení i ostatní, a když se následně pro nás vyměřený čas nachýlil, nezbyl prostor pro další dotazy.

Z evaluace, která byla rozeslána účastníkům po skončení akce, vyplynulo, že výklad speakerů byl zajímavý a přínosný a většina velmi kladně ohodnotila zmíněné příklady z praxe. Dalším kladem bylo vysvětlení, jakým způsobem může veřejný ochránce nabízet pomoc.

Pavla Pešatová, Kateřina Zabloudilová
S&C, ELSA Brno

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.