ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » Návštěva Kanceláře veřejného ochránce práv
elsaday2015VOPth

Návštěva Kanceláře veřejného ochránce práv

Autor: Lan Hương Phạm Ngọc, publikováno: 25/11/2015 11:00 | 0 komentářů

Dne 25. 11. 2015 navštívili studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity Kancelář veřejného ochránce práv v rámci ELSA DAY, letos na téma genderová rovnost.

Pan Mgr. Polák účastníkům v krátkosti osvětlil, o čem bude téma přednášky, a následně předal slovo magistře Lucii Obrovské, Ph.D., své kolegyni z oddělení rovného zacházení.

V návaznosti na letošní tematiku ELSA DAY se celá přednáška nesla v duchu „Rovnosti v odměňování – právo versus praxe“. Studenti měli možnost dozvědět se nejen o vymezení pravomocí úřadu, ale měli také možnost nahlédnout do problematiky diskriminace. Studenti se aktivně zapojili do debaty o problematice výkladu a jejího vymezení.

Ke konci celé návštěvy byli studenti seznámeni s příklady z praxe, ve kterých byly zmíněny známé případy, kdy učitelka zakázala dvěma studentkám muslimského vyznání nosit šátek ve škole, včetně postupu řešení Veřejného ochránce práv.

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.