ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » Návštěva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
uohs280415th

Návštěva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Autor: Nikol Nevečeřalová, publikováno: 28/05/2015 10:59 | 0 komentářů

Dne 28. dubna 2015 se kolem třiceti studentů Právnické Fakulty MU zúčastnilo návštěvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. K naší velké radosti se nám věnovali pánové Mgr. Martin Švanda, tiskový mluvčí, a Mgr. Tomáš Kubeša.

Mgr. Švanda účastníky seznámil s historií této instituce dále s obecnými pravomocemi Úřadu, jeho organizační strukturou a s úspěšností kontrol vedených proti soutěžitelům, kteří porušují hospodářskou soutěž. Zmínil, že momentálně stojí v čele Úřadu předseda Ing. Petr Rafaj, kterému bude končit funkční období, a uvidí se, zda bude znovu zvolen na období druhé. Pokud by byl zvolen znovu, stalo by se to poprvé za dobu existence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. S ochotou sobě vlastní nám popsal procesní postupy, se kterými se Úřad potýká. Nezapomněl zdůraznit, že právě na Nejvyšším správním soudě se řeší kauzy z roku 2003 kdy, již na této skutečnosti je vidět zdlouhavá procedura dokazování toho, že se soutěžitel dopustil nekalosoutěžního jednání.

Na Mgr. Švandu navázal Mgr. Kubeša, který zabrouzdal do problematiky odhalování kartelových dohod. Popsal nám jednotlivé pravomoci, kterými Úřad zajišťuje důkazy. Nechyběli příklady z praxe, jistě všem účastníkům utkvělo v paměti, když zmiňoval situaci, kdy se konalo místní šetření v obchodní firmě a jeden ze zaměstnanců odmítal podrobit kontrole svůj notebook a následně z místa pracoviště i se zmíněným notebookem utekl. Za tento čin si ovšem společnost vysloužila pokutu ve výši 1 mil. Kč. Následně nás Mgr. Kubeša seznámil s instituty leninecy a narovnání, které Úřad hojně využívá ve své praxi. Pro zajímavost zmínil, že běžné kartelové řízení trvá 2 - 3 roky, ale nesmíme zapomenout, že za rok 2014 se Úřadu podařilo odhalit rekordní počet protisoutěžních jednání. Bylo vydáno 10 rozhodnutí za zakázané dohody, z toho 7 se týkalo horizontálních kartelů.

Oba pánové velice ochotně odpovídali na dotazy účastníků, kteří se tak dozvěděli například to, že Úřad hledá i na sociální síti Facebook, kde se například dozvěděl, že jistí kartelisté jsou bývalí spolužáci a zároveň jsou zapsáni na stejné soupisce v malé kopané.

Na závěr lze říci, že studenti návštěvu ohodnotili velice kladně, a to zejména poutavý výklad a ochotu odpovídat ze strany obou speakrů a jistě tak získané informace upotřebí jak při studiu tak při své pozdější praxi.

 

Nikol Nevečeřalová

S&C, ELSA Brno

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.