ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » 5. křeslo pro hosta s docentem Petrem Pithartem
pithart130415th

5. křeslo pro hosta s docentem Petrem Pithartem

Autor: Josef Zelinka, publikováno: 04/05/2015 17:06 | 0 komentářů

Dne 14. 4. 2015 se uskutečnilo již páté křeslo pro hosta, které ELSA Brno tento semestr pořádala. Naše pozvání přijal velmi vážený host pan doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. a nově se naším debatním sálem stala studijní místnost zrekonstruované knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Celá událost započala příjezdem docenta Pitharta a jeho návštěvou nově zvolené děkanky, doc. JUDr. Selucké, Ph.D. Poté se přesunul do studijní místnosti, kde na něj již čekalo velmi pohodlné křeslo a 30 mladých nadějných právníků. Zpočátku byla znát nervozita na obou stranách, ale postupem času jsme se všichni navzájem otrkali a pan docent téměř nestíhal odpovídat na přívaly dotazů. Ty se týkaly nejrůznějších etap jeho života, ať už mladých let, období Sametové revoluce, jeho předsednictví ve vládě nebo současnosti. Dozvěděli jsme se například to, že p. docent Pithart vůbec nechtěl být právníkem a měl sklony spíše k poezii. Podle jeho názoru jsme také v roce 1989 neprošli revolucí, ale pouze jakýmsi plánovaným předáním státní moci. Nesouhlas s nynějším a předchozím prezidentem byl v jeho odpovědích také znatelný a nechyběla ani kritika samotné české společnosti, která má prý tak velké mezery ve znalostech naší Ústavy, že to až pěkné není.
Po celou dobu debaty s docentem Pithartem panovala velmi příjemná atmosféra a náš vážený host byl velmi příjemným řečníkem. Bez váhání zodpověděl všechny k němu směřované dotazy a občas je i proložil nějakým tím vtípkem nebo historkou z jeho květnaté minulosti. Na závěr nechybělo rozloučení se se studenty a malý odkaz nebo spíše rada, kterou od pana docenta obdrželi.  
Z evaluačních formulářů, které byly účastníkům rozeslány, vyplynula celková spokojenost s  akcí a nové prostředí v podobě knihovny Právnické fakulty MU bylo rovněž kladně ohodnoceno. Do budoucna by studenti uvítali jako hosta např. nově zvolenou děkanku, či předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Josef Zelinka
S&C, ELSA Brno

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.