ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » 3. Seminář - Veřejná podpora obnovitelných zdrojů
IMG1567

3. Seminář - Veřejná podpora obnovitelných zdrojů

Autor: ELSA Brno, publikováno: 03/04/2015 16:06 | 0 komentářů

Dne 31. 3. 2015 konal se na půdě Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Seminář na aktuální téma, tematicky zaměřený na veřejnou podporu obnovitelných zdrojů, kterému hosty byli doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU, Ing. Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativa a trh ve společnosti ČEZ a Mgr. Ing. Radek Neděla, vedoucí právního oddělení sekce podporovaných zdrojů ERÚ.

Úvodní proslov organizátorů představil osoby hostů publiku, vysvětlil drobné zdržení začátku semináře, které bylo způsobeno nepříznivým počasím a s tímto spojenou – též nepříznivou – situaci na českých komunikacích, aby následně velmi stručně nastínil téma a předal slovo panu docentu Polčákovi, jenž potom zhostil se úlohy představit problematiku, která bude následující hodinu a půl předmětem výkladu, v širším kontextu a hlouběji; čímž vytvořil půdu pro následné příspěvky zbylých dvou hostů, kteří svým rozdílným profesním zaměřením vnášeli do semináře nutnou – a obohacující – různorodost: svůj prostor dostala komparace nastaveného systému veřejné podpory obnovitelných zdrojů v ČR a jiných zemích; diskutoval se podíl fotovoltaiky na celkovém instalovaném výkonu zařízení využívajících obnovitelné zdroje a disparita tohoto procenta s procentem čerpaných financí z celkových finančních prostředků vyčleněných na podporu obnovitelných zdrojů jako takových; hosté nastínili též problematiku samotného smyslu této podpory; a prostoru se dostalo také právní jistotě, které se dostává podnikatelům v této oblasti, a ospravedlnitelnosti zásahů do této právní jistoty vysokou výnosností investic do obnovitelných zdrojů.

Seminář jako takový nesl se v rovině odbornosti, která mohla – obzvláště méně informovaným posluchačům – ztěžovat chápání a orientaci v problematice v míře větší, než by jim patrně bylo příjemné, ale ve výsledku byla spíše přínosem; jak bylo vidět na některých vysoce konkrétních dotazech v diskusi na konci semináře, která se – vlivem přívalu dotazů ze strany studentstva – protáhla, ale pevně věřím, že ni jediný dotaz zůstal nezodpovězený; čímž tento Seminář na aktuální téma splnil svůj úkol na výbornou.

Jan Burda

S&C, ELSA Brno

 

 

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.