ELSA Brno » Aktuálně » Vzdělávací aktivity » 1. Panelová diskuze - Data retention
dataretention160315th

1. Panelová diskuze - Data retention

Autor: Ivana Kudláčková, publikováno: 04/05/2015 17:14 | 0 komentářů

Dne 16. března 2015 se v prostorách brněnské právnické fakulty uskutečnila historicky první panelová diskuze. Pro tento počin jsme si zvolili velmi obsáhlé a zajímavé téma, a to Data Retention. Tato rychle se měnící oblast práva nás v posledních letech provází de facto na každém kroku našeho života, proto si zcela jistě zaslouží naši pozornost. Na úpravu Data Retention lze pohlížet z mnoha různých pohledů, proto jsme oslovili široké spektrum hostů z různých profesních oblastí.
Za akademickou obec přijali pozvání pan JUDr. Matěj Myška, Ph.D a Mgr. Jakub Harašta. Za provozovatele telekomunikačních společností to byli pan Mgr. Martin Cach ze společnosti UPC Česká republika, s. r. o. a pan Radek Kučera ze společnosti T- Mobile Česká republika. Chybět nemohl ani zástupce Kriminální policie, kterým byla pan mjr. Ing. Stanislav Kovárník.
Diskuze byla zahájena krátkým exkurzem do právní úpravy jak vnitrozemské tak unijní, která výrazně ovlivňuje úpravu jednotlivých států. Po krátké komparaci s Rakouskem a Nizozemím si již všichni posluchači uvědomovali obtížnost a na první pohled i zdánlivou neuchopitelnost tohoto tématu.
Počáteční obavy ale byly posléze rozpuštěny, a to díky velmi zajímavým odpovědím našich hostů. Velmi zajímavé bylo seznámení s praktikou policejních odposlechů a jejich následné použití v trestním řízení, či vysvětlení průběhu samotného uchovávání a ničení zadržovaných dat.
Celá diskuze byla ukončena několika dotazy z řad obecenstva, které byly převážně zaměřeny na konkrétní možná nebezpečí, která možnost zadržovaní dat představuje.
Pokud Vás koncept panelové diskuze zaujal, tak se můžete v příštích měsících těšit na další diskuze!


Ivana Kudláčková
ELSA Brno

 

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.