ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Report: Návštěva instituce – Nejvyšší správní soud
elsalogo5

Report: Návštěva instituce – Nejvyšší správní soud

Autor: Milan Měchura, publikováno: 03/12/2012 14:31 | 0 komentářů

 

Dne 9. listopadu 2012 mělo 25 studentů možnost navštívit jednu z hlavních budov českého soudnictví, a to Nejvyšší správní soud v Brně sídlící na Joštově ulici. To vše díky ELSA Brno. Akce začínala v 10:00 hromadným srazem před budovou NSS. Po nezbytné bezpečnostní prohlídce se nás ve vstupní hale ujal doc.  JUDr.  Vojtěch Šimíček, Ph.D., který  předsedá jednomu  ze senátů  NSS  a současně působí na právnické fakultě v Brně jako vyučující několika předmětů.
Poté jsme zamířili do obou jednacích síní NSS, ve kterých nám pan docent popsal, jak často se zde konají soudní řízení a prozradil nám také několik perliček ze zákulisí. Následně jsme se přesunuli do zasedací místnosti finančně-správního kolegia, která také slouží k přijímání oficiálních návštěv soudu. Dalším místností, kterou jsme mohli navštívit, byla zasedací místnost sociálně-správního kolegia. Zde nám docent Šimíček prozradil několik zajímavostí týkající se přestavby celé budovy a několika zvláštností, která je možné potkat v prostorách soudu. Odtud jsme se přesunuli ke kanceláři pana docenta, abychom si udělali představu o tom, jak takové pracovny vypadají, přičemž nám bylo sděleno, kolik práce za měsíc mají soudci Nejvyššího správního soudu. Poté už vedla naše cesta do závěrečné destinace NSS. Tím byla konferenční místnost soudu, kde se na pravidelných schůzkách scházejí všech 27 soudců NSS včetně jejich asistentů. My jsme  zde  na  závěr  našeho  programu  měli  možnost  položit  panu  docentu Šimíčkovi několik našich dotazů, po kterých naše návštěva skončila.
Po ukončení programu jsme od studentů slyšeli z drtivé většiny pochvalné
názory směřující na osobu pana Šimíčka a spokojenost s celou prohlídkou.
Milan Měchura
S&C ELSA Brno

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.