ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Křeslo pro hosta - JUDr. Jaroslav Havel, 13.3.2012
havel

Křeslo pro hosta - JUDr. Jaroslav Havel, 13.3.2012

Autor: Beáta Koukalová, publikováno: 22/03/2012 11:30 | 0 komentářů

Ze školy, práce či domova jsme v úterý 13. 3. 2012 odpoledne spěchali do kavárny Café Maia, abychom se setkali s panem JUDr. Jaroslavem Havlem, zakladatelem a dosavadním partnerem největší české advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Pan doktor Havel studoval v letech 1993-1996 na pražské právnické fakultě. Jak sám říkal, během studia nebyl příliš aktivní, nebyl členem žádné studentské organizace, a protože účast na výuce nebyla povinná, studoval spíše samostudiem. Po dostudování působil 5 let jako v renomované advokátní kanceláři a v roce 2001 se společně s pěti kolegy a přáteli rozhodl založit svou vlastní advokátní kancelář, která je dnes největší v ČR. Jak sám říká, nejdůležitější pro úspěch advokátní praxe je věnovat se svým klientům, pracovat pečlivě a na 100 %, rozšiřovat oblasti poskytované právní pomoci a zaměstnávat pracovité, flexibilní a k firmě loajální právníky.

Na dotaz, kolik hodin denně pracuje, odpověděl, že to raději neprozradí, protože by tato informace pro nás mohla znamenat vzdání se snahy stát se advokátem. Dále nám pan Havel prozradil, že kdyby se znovu rozhodoval, kterou vysokou školu po maturitě zvolit, rozhodně by nešel na práva, ale na nějakou technickou univerzitu, nejpravděpodobněji na chemii. Právníků, respektive i advokátů, je podle pana Havla totiž mnoho, a je jen pramalá šance, aby naše generace mohla být v založení a působení své vlastní advokátní kanceláře úspěšná.

Dále nás pan Havel vyrozuměl o tom, že advokátní koncipienti, advokáti, ale i partneři jeho advokátní kanceláře pracují 70 až 90 hodin týdně, a že pro to, aby člověk tuto nejen psychickou, ale i fyzickou zátěž mohl ustát, je třeba, aby chodil do posilovny a… posiloval. Na postech praktikantů a advokátních koncipientů pak prý procentuálně převažují ženy, vyšší pozice kariérních příček pak již ale povětšinou obsazují muži. Tento jev pan Havel vysvětlil jednoduše tak, že jsou ženy přizpůsobivější, ale že s postupem věku odcházejí na mateřskou dovolenou a v kariéře tak již dále nepostupují.

Pan Havel velmi sympaticky a otevřeně odpověděl na všechny naše otázky a dokonce i směrem k nám, studentům, sám několik otázek vznesl. Zajímalo jej, jak vidíme úroveň naší právnické fakulty a jak jsme s ní spokojeni. Do budoucna nám všem poradil, abychom se snažili být i při studiu aktivní a abychom tak zaplňovali své životopisy mimoškolní činností. Upozornil nás také, že ne všechna právnická praxe je pro výběr vhodného kandidáta na volný post použitelná a abychom tak volili uvědoměle.

Vysoký, elegantní, mladý, brýlatý pán v obleku, kterého můžeme považovat za vzor úspěšnosti v advokátní profesi, nás svou přítomností nejen povzbudil, ale i inspiroval v naší další kariérní dráze.

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.