ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Job-fair Kontakt podzim 2012
200x200wectverecekJFK

Job-fair Kontakt podzim 2012

Autor: , publikováno: 20/10/2012 09:00 | 0 komentářů

Již několik týdnů Vás dělí od projektu Kontakt 2012 na půdě Právnické fakulty Masarykovy Univerzity

 

Celá akce začíná 28.11.2012 v 09:00 v hale Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a končí v 14:30.

 

Cílem projektu je umožnit studentům a advokátním kancelářím, či ostatním subjekům působícím v právním odvětví dostat se do osobního kontaktu, do spojení které přinese nejen stručné informace o jednotlivých studentech, jak jsou patrné z jejich životopisů, ale odhalí hned na místě schopnosti komunikovat, umění prezentovat sama sebe. Na Kontaktu probíhají dialogy, dávají možnost klást otázky, sledovat okamžité reakce, vytváří dostatečný prostor pro konkrétní představy uchazečů o jejich budoucí možné práci v přímé konfrontaci s nároky kanceláře. Výsledkem je širší a pestřejší obraz o potenciálních spolupracovnících v jejich přirozeném prostředí, který advokátní kancelář získává, než jaký může získat na dálku, pasivním přijímáním životopisů studentů.

 

Zajímavou možností Kontaktu je také prezentace advokátní kanceláře před studenty, kteří často přicházejí se zájmem shlédnout průběh akce, blíže se seznámit se zástupci kanceláří a položit jim otázky související s jejich praktickou činností. Nejen pro tyto účely jsme zařadili jako součást programu možnost představit advokátní kancelář studentům fakulty ve zvláštním bloku vyhrazeném jednotlivým zájemcům. Každá advokátní kancelář bude mít po určitou dobu k dispozici přednáškovou místnost, v níž bude studentům moci poodhalit své zákulisí a výjimečnost. Do tohoto prostředí budou zváni zájemci z řad studentů, aby shlédli přednášku či krátkou prezentaci z činnosti každé kanceláře.

 

Cena zahrnuje

 

I. Každý prezentující se subjekt má pro svoji činnost přidělen prostor o velikosti jednoho stolu, který je navíc možné doplnit reklamními plochami. Detaily možnosti umístění reklamní plochy je možné konzultovat s organizátory.

 

II. Zájemcům je vyhrazen úsek 20 minut určený pro vlastní prezentaci ve zvláštní konferenční místnosti. Požadovaný čas prezentace lze libovolně zvolit až do okamžiku, kdy je závazně obsazen jinou kanceláří.

 

III. Každý prezentující se subjekt má svého osobního asistenta, který se jí bude po celou dobu konání akce věnovat. Asistent Vám zabezpečí i technickou podporu jako je připojeni na internet a přístup k elektrické síti.

 

IV. Každý prezentující se subjekt má zajištěno občerstvení zahrnující kávu, nealkoholické nápoje, zákusky, ovoce. Následně po ukončení následuje slavnostní raut.

 

Harmonogram prezentací :

 • 10:40 - 11:00 - GIESE & PARTNER
 • 11:00 - 11:20 - Rödl & Partner
 • 11:20 - 11:40 - White & Case
 • 11:40 - 12:00 - Baker & McKenzie
 • 12:00 - 12:20 - Kinstellar
 • 12:20 - 12:40 - Allen & Overy
 • 12:40 - 13:00 - BBH
 • 13:00 - 13:20 - Havel, Holásek & Partners 
 • 13:20 - 13:40 - Clifford Chance
 • 13:40 - 14:00 
Rozpis stolů:
 • stůl č. 1 - volný
 • stůl č. 2 - volný
 • stůl č. 3 - Rödl & Partner
 • stůl č. 4 - volný
 • stůl č. 5 - volný
 • stůl č. 6 - volný
 • stůl č. 7 a 8 - Allen & Overy
 • stůl č. 9 - Clifford Chance 
 • stůl č. 10 - Baker & McKenzie
 • stůl č. 11 - BBH
 • stůl č. 12 - volný
 • stůl č. 13 - White & Case
 • stůl č. 14 - Havel, Holásek & Partners 
 • stůl č. 15 - GIESE & PARTNER
 • stůl č. 16 - Kinstellar
Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.