ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Job Fair Kontakt 2013/2014
croppedimage150150 200x200wectverecekJFK2

Job Fair Kontakt 2013/2014

Autor: Vojtěch Prokop, publikováno: 23/09/2013 21:39 | 0 komentářů

Akce se uskuteční v pondělí 4. 11. 2013 v hale Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Cílem projektu je umožnit studentům a advokátním kancelářím, či ostatním subjekům působícím v právním odvětví dostat se do osobního kontaktu, do spojení které přinese nejen stručné informace o jednotlivých studentech, jak jsou patrné z jejich životopisů, ale odhalí hned na místě schopnosti komunikovat, umění prezentovat sama sebe. Na Kontaktu probíhají dialogy, dávají možnost klást otázky, sledovat okamžité reakce, vytváří dostatečný prostor pro konkrétní představy uchazečů o jejich budoucí možné práci v přímé konfrontaci s nároky kanceláře. Výsledkem je širší a pestřejší obraz o potenciálních spolupracovnících v jejich přirozeném prostředí, který advokátní kancelář získává, než jaký může získat na dálku, pasivním přijímáním životopisů studentů.

Zajímavou možností Kontaktu je také prezentace advokátní kanceláře před studenty, kteří často přicházejí se zájmem shlédnout průběh akce, blíže se seznámit se zástupci kanceláří a položit jim otázky související s jejich praktickou činností. Nejen pro tyto účely jsme zařadili jako součást programu možnost představit advokátní kancelář studentům fakulty ve zvláštním bloku vyhrazeném jednotlivým zájemcům. Každá advokátní kancelář bude mít po určitou dobu k dispozici přednáškovou místnost, v níž bude studentům moci poodhalit své zákulisí a výjimečnost. Do tohoto prostředí budou zváni zájemci z řad studentů, aby shlédli přednášku či krátkou prezentaci z činnosti každé kanceláře.
Cena zahrnuje

I. Každý prezentující se subjekt má pro svoji činnost přidělen prostor o velikosti jednoho stolu, který je navíc možné doplnit reklamními plochami. Detaily možnosti umístění reklamní plochy je možné konzultovat s organizátory.

II. Zájemcům je vyhrazen úsek 20 minut určený pro vlastní prezentaci ve zvláštní konferenční místnosti. Požadovaný čas prezentace lze libovolně zvolit až do okamžiku, kdy je závazně obsazen jinou kanceláří.

III. Každý prezentující se subjekt má svého osobního asistenta, který se jí bude po celou dobu konání akce věnovat. Asistent Vám zabezpečí i technickou podporu jako je připojeni na internet a přístup k elektrické síti.

IV. Každý prezentující se subjekt má zajištěno občerstvení zahrnující kávu, nealkoholické nápoje, zákusky, ovoce. Následně po ukončení následuje slavnostní raut.

 

 

Registrace do 1. 11. 2013!


S jednotlivými dotazy nebo pro potvrzení registrace mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem
Vojtěch Prokop
VP pro Marketing

 

Harmonogram prezentací:
10:40 - 11:00 - Rödl & Partner  
11:00 - 11:20 - Clifford Chance
11:20 - 11:40 - Giese & Partner
11:40 - 12:00 - Kinstellar
12:00 - 12:20 - Squire Sanders
12:20 - 12:40 - BBH
12:40 - 13:00 - Allen & Overy
13:00 - 13:20 - Havel, Holásek & Partners
13:20 - 13:40 - White & Case
13:40 - 14:00 - Baker & McKenzie


Rozpis stolů:
stůl č. 1 - Squire Sanders
stůl č. 2 - Café MINOR
stůl č. 3 - Giese & Partner
stůl č. 4 - Rödl & Partner
stůl č. 5 - Baker & McKenzie
stůl č. 6 - Frank Bold
stůl č. 7 a 8 - Allen & Overy
stůl č. 9 a 10 - BBH

stůl č. 11 - volný
stůl č. 12 - White & Case
stůl č. 13 - Clifford Chance
stůl č. 14 - Havel, Holásek & Partners
stůl č. 15 - P.A.R.K.
stůl č. 16 - Kinstellar

 

 

Nákres haly na Prf MU 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.