ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Fotosoutěž - Právo a dítě
fotosoutezplakat

Fotosoutěž - Právo a dítě

Autor: , publikováno: 23/02/2013 10:49 | 0 komentářů

Pro všechny nadšence focení připravila ELSA Brno fotosoutěž na téma Právo a dítě. 

Pošlete nám vlastní fotografii na téma Právo a dítě a autory tří nejlepších fotografií odměníme hodnotnými cenami :) soutěž je určena pro všechny studenty Masarykovy univerzity. Další informace na www.elsa.cz/brno. Fotky posílejte do 10. března 2013 na e-mailovou adresu
╔════════════════════╗
pravoadite@gmail.com 
╚════════════════════╝, hlasovat pak budete moci nawww.facebook.com/elsabrno až do 17.3.2013.

Účastnit se mohou všichni studenti Masarykovy univerzity.

Podmínky soutěže: Pravidla fotosoutěže na téma: “Právo a dítě”

Organizátor:
ELSA Brno
Právnická fakulta MU
Veveří 70, 602 00 Brno
Česká republika
(dále jen “organizátor”)

Téma fotosoutěže
Do soutěže budou zapojeny pouze fotografie splňující dané téma. Veškeré fotografie budou podrobeny schválení organizátora. Ty, které nebudou schváleny z důvodu nevhodného obsahu, nebudou do soutěže zařazeny a zveřejněny. Organizátor nemá povinnost o této skutečnosti účastníka vyrozumět.

Doba trvání a místo konání fotosoutěže
Soutěž začíná vyhlášením dne 13.2.2013, od kdy je možné posílat soutěžní fotografie na email: pravoadite@gmail.com do 10.3, kdy končí sběr soutěžních fotografií. Vyhodnocením proběhne na webových stránkách 17.3.2013. Na ELSA Day, který se uskuteční 20.3.2013 bude oficiálně vyhlášen vítěz soutěže a proběhne předání cen. Zároveň bude 10 nejlepších fotografií vystaveno v rámci této akce.

Účastník
Účastníkem fotosoutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která je studentem Masarykovy univerzity Brno nebo vyučujícím na Masarykově univerzitě Brno (dále jen “účastník”). 
Účastníci se účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni na místo výher požadovat peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Pravidla pro vstup do soutěže

Účastník zašle soutěžní fotografii na emailovou adresu pravoadite@gmail.com, každý účastník může zaslat maximálně 3 fotografie ve formátu JPG. Do soutěže budou přijaty fotografie nepřesahující velikost 10 MB. Optimálními rozměry jsou 3500 x 2400 pixelů s rozlišením 300dpi. Účastník prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií. 

Dále je povinen řádně uvést:
Jméno a příjmení
Fakultu, kterou studuje nebo na které vyučuje
Rok pořízení a místo pořízení
Emailovou adresu

Uvedením těchto údajů dává účastník souhlas s uvedenými pravidly fotosoutěže. Nepovinným údajem je název fotografie a komentář autora, který může organizátor k fotografii zveřejnit.
Organizátor si vyhrazuje změnit podmínky či pravidla soutěže.
Účastník souhlasí s tím, že předává práva na zobrazení, tisk a nutnou manipulaci svých fotografií organizátorovi soutěže za účelem výstav a promo akcí a marketingových kampaní souvisejících s fotosoutěží.

Prohlášení účastníků
Účastník (autor) ví, že do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tématem fotosoutěže nebo mají neetický obsah (propagují pornografii apod.) nebo jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem. 
Bere na vědomí, že fotografie mohou být kdykoliv během konání soutěže i po jejím skončení vystaveny na akcích podporujících vlastní fotosoutěž. Souhlasí s tím, že organizátor může účastníka ze soutěže vyřadit, zjistí-li neetické chování v rámci soutěže, jako například použití nad-standardních technických prostředků při hlasování na webu v online soutěži.

Způsob určení výherců
Vítěznými se stanou 3 fotografie, které budou mít nejvíce hlasů v den ukončení soutěže na webových stránkách...

Ceny


Souhlas účastníka fotosoutěže
Organizátor prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odesláním a doručením fotografií a předáním osobních údajů účastník poskytuje organizátorovi svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v přihlašovacím emailu či jinak sdělených organizátorovi. Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících ze zákona. Účastník je srozuměn s tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí ve fotosoutěži pro účely organizace fotosoutěže a to po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s konáním fotosoutěže.

Účastník dává pořadateli souhlas k bezplatnému zveřejnění zaslaných snímků a/nebo jejich částí všemi obvyklými způsoby na komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního omezení. Toto zahrnuje také právo soutěžní snímky upravit způsobem, který nesnižuje jejich hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti s propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků) pořadatelem nebo osob na soutěži zúčastněných, či pro jiný účel. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.


Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem.


Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.