ELSA Brno » Aktuálně » Společenské aktivity » Beseda z cyklu Právnická povolání - Rozhodce, 14. 11. 2011
rozhodce

Beseda z cyklu Právnická povolání - Rozhodce, 14. 11. 2011

Autor: Vítězslav Kozák, publikováno: 11/11/2011 14:00 | 0 komentářů

Dne 14. 11. 2011 proběhla v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně další beseda z cyklu Právnická povolání, organizovaná sekcí S&C ELSA Brno, tentokrát na téma Rozhodce. Pozvání přijali JUDr. Zbyšek Kordač, rozhodce Rozhodčího soudu při AK ČR a HK ČR, který za námi přicestoval až z dalekého Londýna, JUDr. Vojtěch Trapl, rozhodce Rozhodčího soudu při AK ČR a HK ČR, a konečně Mgr. Martin Dvořák z brněnského Sdružení rozhodců.

Úvodem hosté představili sebe i svou profesi a zároveň zmínili několik zajímavých skutečností týkajících se současné právní úpravy, jakožto i plánované novely zákona o rozhodčím řízení. Mezi hosty též vyvstala otázka, jak vlastně má vypadat platně uzavřená rozhodčí doložka. Dalším bodem, který byl hodně diskutovaný, byla otázka postavení soukromých rozhodců, resp. soukromých rozhodčích soudů, které vlastně nemají oporu v zákoně.

Poté se dostalo na dotazy studentů, kterých však vzhledem k odpovědím pozvaných hostů nebylo mnoho. Hosté totiž odpovídali velice komplexně a akademicky, což ovšem bylo posléze kladně přijato.

Všichni hosté v průběhu celé besedy zmiňovali též judikaturní zásahy do rozhodčího řízení, jakožto i postavení celé české justice k tomuto institutu.

JUDr. Vojtěch Trapl v závěru rozdal všem studentům glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení.

Všichni hosté v závěru poskytli studentům vizitky a umožnili jim tak zodpovědět jejich případné další dotazy, na které se vzhledem k omezenému času nedostalo.

Besedu hodnotím kladně, i když čas byl omezen. Hosté i studenti by zajisté diskutovali déle. Po samotném skončení besedy si udělali jak hosté, tak i někteří studenti čas na položení, resp. zodpovězení dalších dotazů v prostorách PrF MU.

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.