ELSA Brno » Aktuálně » Mezinárodní aktivity » Studenti z ELSA Brno zavítali za jejich kolegy do finského Turku
svturku2016th

Studenti z ELSA Brno zavítali za jejich kolegy do finského Turku

Autor: Ondřej Chylek, publikováno: 03/04/2016 20:00 | 0 komentářů

Mlhavé ráno 31. března bylo svědkem příjezdu studentů z ELSA Brno, kteří přijeli do Turku na druhou část Study Visit (krátkodobého výměnného pobytu) poté, co počátkem března své nové finské kamarády hostili v Brně. Popravdě byla mlha tak hustá, že se neplánovanou součástí programu stal dvouhodinový sightseeing na letišti v Helsinkách, než letadlo konečně dosedlo na letiště v nejstarším městě Finska, které se z mlhy vynořilo opravdu na poslední chvíli.

Studentům se dostalo na finské nesmělé poměry opravdu vřelého uvítání ze strany děkana Právnické fakulty univerzity v Turku, se kterým se diskutovalo mimo jiné i o možnosti spolupráce v rámci programu ERASMUS. Doufáme tedy, že toto nebyli jediní brněnští studenti práv, kteří do Turku zavítali na výměnný pobyt.

První společný večer se nesl v duchu tradiční finské house-warming party, která se vyznačovala finskými studenty v jejich klasických nachových studentských montérkách, jež jsou neopomenutelným vybavením každého finského studenta, který jde na party. Na montérkách mají výšivky z akcí, které absolvovali, a navíc lze podle barvy bezpečně poznat, ze které fakulty student pochází. Nechyběla ani návštěva finské sauny, borůvkový koláč (který zmizel neuvěřitelnou rychlostí a zanechal po sobě pouze skvrny na koberci) a ragú ze Santových pomocníků – ano, opravdu se podával vařený sob a byl znamenitý.

V pátek dopoledne měli účastníci možnost porovnat český a finský soudní systém během návštěvy místního okresního soudu a zeptat se na kuriozity z finského prostředí (kteréžto možnosti využil zejména jeden z horlivých českých studentů). Město Turku je bilingvální, kdy úředním jazykem je kromě finštiny i švédština, díky přítomnosti silné švédské menšiny, takže se studenti učí jak finsky, tak švédsky a soudci musejí být schopni vést řízení v obou jazycích. Na post soudce se stejně jako v Česku čeká dlouho, ale na druhou stranu se žadatel hlásí ke konkrétnímu soudu, takže záleží na jeho výběru – na severu v Laponsku, kde je více sobů jak lidí, se čeká pouze v řádu měsíců. Studenti se podívali jak do moderně vybavených jednacích místností, tak do vazebních cel, ze kterých se jim naštěstí podařilo utéci.

Čerstvého vzduchu se poté nadýchali v honu za poklady tohoto bývalého hlavního města Finska, kdy perlou v koruně Turku představuje luteránská katedrála, která stojí na břehu tamní řeky. Odděluje tak nové město Turku a staré město Ǻbo (švédský ekvivalent). Na pahorku zde stojí místní univerzity, tedy finsky a švédsky mluvící. Ta první se pak stala útočištěm pro páteční oběd, kde k překvapení a radosti studentů obsluhovala slečna z Česka, což vyústilo v kávu zadarmo – my Češi si přece musíme pomáhat.

Akademická stránka návštěvy byla podpořena velice úspěšným seminářem s názvem Právo a internet, kde se představili postupně 3 zástupci finské advokacie, samozřejmě anglicky mluvící, a to na témata hodnoty na internetu, právo po Eduardu Snowdenovi a problematice žalob za sdílení chráněných děl na internetu. Ve Finsku se totiž začala filmová studia a jim podobní bránit proti sdílení jejich autorsky chráněných děl, kdy specializované advokátní kanceláře posílají škůdcům dopisy s cílem vystrašit je a dojít k mimosoudnímu vyrovnání – v podstatě se však jedná pouze o implementaci evropské směrnice. Atmosféře semináře přidal i neformální přednes vystupujících, který všechny zúčastněné velice přitáhl.

Aby čeští studenti ochutnali pravý finský noční život, připravili pro ně jejich finští kolegové tradiční Sitz-party jen s tou změnou, že oficiálním jazykem byla tentokrát angličtina. Zpěv, který tvořil značnou část večera, se však odehrával i ve finštině, švédštině a dokonce i češtině za zvuků „Vysokého jalovce“. Během Sizt-party odevzdáváte svou svéprávnost do rukou dvou tzv. toustmasterů, kteří celou slavnost společně s jejími účastníky řídí. Zpěv je prokládán ochutnávkami finského alkoholu (překvapivě se nejednalo pouze o různé druhy vodek) a jídla.

Průzkum dvou největších pokladů Turku byl rezervován na sobotu. Jednalo se nejdříve o poklad přírodní jménem Ruissalo – jedna z mnoha lagun Baltského moře s množstvím probouzející se fauny a flóry. Následoval poklad historický v podobě hradu, který v reálu daleko předčil očekávání účastníků založené na dohledaných fotografiích. Studenti byli doslova historií pohlceni, když celou prohlídku zakončili stylově v místní zbrojnici, a to svou vlastní „módní přehlídkou“ dobových rób a brnění - někteří z účastníků hovořili dokonce o splněných dětských snech.

Aby bylo učiněno za dost i sportovní stránce návštěvy, strávili studenti následující odpoledne v místním aquaparku Caribia, kde nechyběla turecká ani finská sauna, vířivka, 3 tobogány a stylový bar „na palubě“ lodi.

Celé dobrodružství v Turku (čili bychom mohli říct dobrodružství turecké) bylo uzavřeno nejdříve obouručními hamburgery a následně děkovnými projevy. Děkovat bylo opravdu za co, jelikož si finští hostitelé dali na organizace opravdu záležet, což mělo za následek opravdu intenzivní zážitky, precizní organizaci a nezapomenutelné společně strávené chvíle. Především si však členové ELSA Brno odvážejí pevné přátelství se svými kolegy z Turku, které bylo utuženo díky faktu, že byli ubytováni stejně jako Finové v Brně v rámci „tandemu“ host-hostitel přímo u studentů doma. Doufáme tedy, že to nebylo zdaleka poslední společné setkání, a že podobné zážitky si z příští Study Visit odneseš právě Ty!

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.