ELSA Brno » Aktuálně » Mezinárodní aktivity » Program zahraničních pracovních stáží STEP a ELSA
STEPBrozuratitul

Program zahraničních pracovních stáží STEP a ELSA

Autor: STEP tým, publikováno: 11/12/2017 16:08 | 0 komentářů

Program zahraničních pracovních stáží STEP a ELSA

Chceš získat pracovní zkušenosti v zahraničí ve svém oboru? Zvýšit své šance na pracovním trhu? Zdokonalit si své jazykové schopnosti? Poznat novou kulturu a získat nové přátele z cizích zemí? Využij náš program zahraničních stáží STEP!

Program Ti umožní rozvíjet své teoretické znalosti v praxi a seznámit se se zahraničními právními systémy. Díky STEP programu můžeš absolvovat pracovní stáž v cizině a načerpat tak potřebné zkušenosti z různých oblastí práva. Stačí se jen stát členem ELSA, vyplnit jednoduchý elektronický formulář a získáš šanci dostat se do jedné ze 43 zemí v síti ELSA.

 

ELSA

The European Law Students´ Association neboli ELSA je mezinárodní nezávislá nepolitická a nezisková organizace. 

ELSA byla založena za účelem setkávání mladých studentů práv na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberealizaci a získání nových zkušeností v oblasti práva. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy, kteří mají zájem o růst jak akademický, tak i osobní.

 

STEP

Student Trainee Exchange Programme, krátce STEP, je jedním z vlajkových projektů ELSA, který (nejen) studentům umožnuje vycestovat do zahraničí na pracovní stáže. Účast na stážích STEP je jednoduchá, bezplatná, kompenzačně ohodnocená a opakovatelná. Stáže probíhají celoročně a nabízí pracovní příležitosti jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru – stačí si jen vybrat.

 

Kdo a kdy se může stáží zúčastnit?

 • Přihlašování na stáže probíhá od 20. listopadu 2017 do 18. prosince 2017.
 • Pro absolvování stáže musíš být alespoň pasivním členem ELSA.
 • Musíš být studentem práv nebo vystudovaným právníkem mladším 36 let.
 • Přihlásit se tedy mohou i studenti prvních ročníků či doktorandi, každý má svou kategorii:
  • Undergraduade – studenti alespoň 1. a 2. ročníku,
  • Bachelor – studenti alespoň 3. a 4. ročníku,
  • Master – studenti alespoň 5. ročníku,
  • Postgraduate – uchazeč s ukončeným právnickým vzděláním.
 • Každý se během cyklu (půl roku) může přihlásit až na tři stáže, zároveň může být na všechny tři stáže vybrán. V případě, že se přihlásíš na více stáží zároveň a budeš alespoň na dvě vybrán, máš možnost jednu stáž odmítnout bez udání důvodu.
 • Po uplynutí deadlinu na přihlašování se přihláška stává závaznou, následné odhlášení je možné jen z vážných důvodů.

 

Kam Tě STEP stáže zavedou?

Na výběr máš z 266 stáží ve 33 zemích po Evropě, ale i jinde po světě (například v Brazílii, Dominikánské republice, USA, Izraeli, Ekvádoru aj.). Mysli na to, že není možné přihlásit se na stáž do stejné země, v jejíž lokální skupině ELSA jsi členem – což pro Tebe znamená nemožnost přihlásit se na stáže v České republice.

A kde konkrétně bys mohl pracovat?

 • V advokátních kancelářích
 • V mezinárodních organizacích
 • Na právních odděleních společností
 • Ve státních institucích
 • V neziskových organizacích
 • Na pracovištích univerzit

 

Jak vyplnit přihlášku?

ČLENSTVÍ V ELSA

Na STEP stáže se mohou hlásit jen členové ELSA, stačí však pasivní členství. Jak se přihlásit najdeš zde.

KONTAKTOVÁNÍ LOKÁLNÍ SKUPINY

Před tím, než se přihlásíš, je dobré kontaktovat lokální STEP skupinu, jejíž členové Ti poskytnou užitečné rady jak se přihlásit a co nezapomenout, ale i poradí podle čeho si stáž vybrat. Schůzky STEPu se konají každý čtvrtek o obědové pauze v Díře (místnost 138).

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU ONLINE

Přihlášku najdeš zde.

V přihlášce je potřeba kromě osobních údajů vyplnit i další údaje.

Dosažené vzdělání

Stáže u jednotlivých zaměstnavatelů jsou koncipovány mimo jiné i podle dosaženého vzdělání, proto je nutné ho vyplnit i v přihlášce. Můžeš se hlásit jenom na stáže, na které máš odpovídající vzdělání.

Undergraduate

Pokud jsi v prvním až třetím ročníku, vyber si tuto možnost.

Graduate Bachelor nebo Graduate Master

Graduate Bachelor je tu pro ty, kteří úspěšně dokončili třetí ročník na právnické fakultě. Graduate Master je tu potom pro ty, co již získali magisterský titul.

Stačí, když stanovenou úroveň budeš mít až v době stáže, ne již v době přihlášky. Například student v šestém semestru, který se bude hlásit na stáž probíhající v září může zvolit úroveň Graduate Bachelor, protože v době stáže už bude mít třetí ročník za sebou.

Postgraduate PhD

Pro studenty v doktorském studijním programu.

Jazyková úroveň 

Přihláška rozděluje tři jazykové úrovně.

Fluent

Tuto kategorii si zvolíš, pokud jsi rodilý mluvčí nebo pokud jsi schopný porozumět hlavním myšlenkám komplexního textu na konkrétních i abstraktních tématech – včetně profesních diskusí v oblasti Tvé specializace. Zvládneš komunikovat plynule a spontánně, aniž bys musel vyvinout zvýšené úsilí. Dokážeš vytvořit jasný a podrobný text v širokém rozmezí témat a vysvětit své stanovisko k problémům. Tvoje jazykové schopnosti jsou flexibilní a efektivní jak pro sociální, tak pro akademické a pracovní účely.

Možnost Fluent si tedy zvolíš, pokud máš úroveň jazyka C1, nebo C2.

Good

Pokud bez problémům rozumíš hlavním bodům jasného standardního vstupu, který se týká známých záležitostí, s nimiž se běžně setkáváš, zvolíš si tuto možnost.

Jde tedy přibližně o jazykovou úroveň B2.

Basic

Jestli máš celkový přehled o jazyce a zvládneš mluvit o jednoduchých úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o každodenních záležitostech, vyber si tuto možnost.

Možnost Basic tedy přibližně odpovídá úrovni B1.

Právnické znalosti

Jde o jednu z nejdůležitějších částí aplikačního procesu, proto jí věnuj náležitou pozornost. Své znalosti jednotlivých právních oborů budeš moci ohodnotit na třístupňové škále, kde je možné využít až 8 G – General a až 5 A – Advanced znalostí. Toto omezení je zde jen proto, aby přihlášky nebyly zbytečně přehnané a pro zaměstnavatele tím pádem nespolehlivé. V případě, že by sis dokázal obhájit své znalosti nad rámec těchto mantinelů, je zde vždy možnost vyřešit tento problém individuálně se STEPařem.

N – None

Pokud danou oblast práva vůbec neznáš, nebo ji znáš jen tak z rychlíku, vyber si tuto možnost.

G – General

Pokud jsi už v dané oblasti měl nějaký seminář, zkoušku nebo se o danou věc zajímáš, a proto máš základní znalosti o tématu, zvol si G – General.

A – Advanced

V případě, že téma dlouhodobě studuješ, zabýváš se jím, píšeš v dané oblasti bakalářku, diplomku, disertačku nebo v dané oblasti pracuješ či ses účastnil moot courtů týkajících se tématu, vyber si tuto možnost. Měj však na paměti, že nemůžeš být „advanced“ ve všech právních předmětech a to, že jsi dostal áčko z daného předmětu u zkoušky, ještě neznamená, že úroveň Tvých znalostí je „advanced“. Navíc se může stát že, pokud ve všech oblastech napíšeš, že máš pokročilé znalosti, zaměstnavatel nebude považovat přihlášku za spolehlivou.

CV a motivační dopis

CV

Do přihlášky je možné životopis jak dopsat, tak i připojit. Můžeš tedy přidat i svůj životopis, který máš na LinkedIn.

Co se týče délky, stačí i jedna stránka, záleží také na délce motivačního dopisu. To, jestli připojíš fotografii, je zcela na Tobě, v přihlášce se nevyžaduje.

Motivační dopis

Motivační dopis je nejdůležitější částí přihlášky, proto je dobré dát si na něm záležet. V motivačním dopise se popisuje, jaké důvody Tě vedli k výběru stáže, a můžeš se díky němu odlišit od ostatních.

Motivační dopis bys měl napsat ve formálním jazyce a měl by ses zaměřit na svoji motivaci pro danou stáž. Určitě neposílej jeden motivační dopis na více stáží.

KONTROLA PŘIHLÁŠKY

Poté, co vyplníš přihlášku, Ti ji člen týmu STEP zkontroluje a případně Tě poprosí o doplnění informací.

 

Možnosti financování programu STEP

Většina STEP stáží je placená (či jinak kompenzovaná – např. zajištěná strava a/nebo ubytování) zaměstnavatelem. Pokud ovšem není (např. často v mezinárodních či neziskových organizacích), útěchou Ti může být, že náklady na ubytování a/nebo stravu hradí ELSA.

Je tu ale i další možnost, jak ulevit svému rozpočtu – a to formou speciálního grantu pro krátkodobé mobility, který je každoročně v březnu vypisovaný Centrem zahraniční spolupráce MU. Co bys měl o grantu vědět:

 • Vztahuje se na stáže v maximální délce trvání 28 dní (včetně) – u delších stáží nelze uplatnit ani na jejich část.
 • Na danou stáž nelze současně pobírat jiné stipendium financované EU či MŠMT, využití stipendií z fondu fakulty, kraje, nadace apod. na dofinancování části nákladů se ovšem nevylučuje.
  • Ne všem žádajícím studentům musí být stipendium uděleno, nebo uděleno v plné výši (v úvahu se bere i podpora z jiných zdrojů).
 • Konkrétní výše stipendia se určuje podle délky pobytu a možností rozpočtu projektu; vypočítává se tímto způsobem:
  • Základní sazba je 7 000 Kč v zemích Evropy, 10 000 Kč mimo Evropu.
  • Na pobyty trvající do 20 dní (včetně) se uplatňuje celá základní sazba finanční podpory.
  • Na pobyty trvající 21 až 28 dní se uplatňuje 1,5 základní sazby finanční podpory.
 • Stipendium se neposkytuje k pobytu v zemi Tvého původu/trvalého bydliště.
 • Je nutné dodat všechny požadované dokumenty před zahájením stáže i po jejím ukončení, jinak by se mohlo stát, že bys byl nucen stipendium vrátit.
 • Akceptují se i žádosti o stipendia na pobyty, které již proběhly – čili žádost je možné podat i zpětně. I v takovém případě je ovšem nutné vyplnit veškeré potřebné dokumenty před začátkem stáže.

 

Co přijde po získání stáže?

Po přijetí na stáž si projdeš těmito třemi fázemi: Preparation, Reception & Integration a Evaluation.

Preparation

                  Čas příprav trvá od doby, kdy jsi vybrán, až do samotného příjezdu na stáž. Dvě nejdůležitější věci k zabezpečení úspěšné stáže jsou plánování a komunikace. Členové STEPu jsou pomyslným mostem mezi uchazeči, stážisty a zaměstnavateli, nebudou však za uchazeče či stážisty dělat vše, musí být také aktivní sami.

 • Komunikace s Tebou začne co nejdříve poté, co bude stáž potvrzena a stanoveno datum Tvého příjezdu. Člen STEPu Tě kontaktuje dopředu, aby se dozvěděl, kdy přijedeš, kde a jak Tě vyzvednout atd.
 • Důležité bude také zařídit si ubytování, pojištění a popřípadě také pracovní povolení či vízum. S tím Ti pomůže lokální STEP skupina.

Reception & Integration

Aby ses necítil jako ryba na souši, lokální skupina ELSA udělá, co je v jejích silách, aby stáž probíhala bezproblémově.

První den v práci

Společně s místním STEPařem se setkáš se svým zaměstnavatelem a budou Ti předány všechny potřebné informace o pracovišti.

První týden v novém městě

Lokální STEP skupina by Ti také měla pomoci sehnat si místní telefonní číslo a také ukázat, kde najdeš všechna potřebná a navštívení hodná místa – například nákupní centra, kavárny a restaurace, parky a historické památky.

Zábava

Místní STEPaři by Tě také měli informovat o aktuálních možnostech kulturního a jiného vyžití v dané lokalitě – například o studentských a ELSA akcích, koncertech, kinech, sportovištích atp.

Evaluation

Toto je důležitá část jak pro stážisty, tak pro zaměstnavatele a ELSA – získání zpětné vazby. Pro obdržení certifikátu o účasti na STEPu je třeba vyplnit formulář, jímž celou stáž zhodnotíš – nejpozději však 4 týdny po jejím konci.

 

A jaké jsou předchozí zkušenosti se STEPem?

Pokud Tě zajímají i zkušenosti přímo z první ruky, přečti si následující rozhovor. Na otázky odpovídají čtyři naši bývalí stážisté – Vlastislav Stavinoha, Petr Klika, Pavla Pešatová, Markéta Ambrožová a Jan Dohnal.

 

1. Kdy a jaké stáže ses zúčastnil(a)?

Celý měsíc duben 2016 jsem byl na stáži na Spolkovém kancléřství ve Vídni. (Vlastislav)

                  V říjnu jsem se zúčastnil stáže v advokátní kanceláři Danzuso Law Firm zaměřené na trestní právo v italské Catanii. (Petr)

Září 2017, stáž v Linzi v mezinárodní společnosti Primetals Technologies GmbH při oddělení Legal & Compliance. (Pavla)

Zúčastnila jsem se čtyřtýdenní stáže v menší advokátní kanceláři König, Strässer und Partner Gbr v německém městě Münster, a to v březnu 2017. (Markéta)

Byl jsem přijat na 2 měsíční stáž advokátní kanceláři Bermeo & Bermeo Law Firm, sídlící v hlavním městě Ekvádoru - Quito, která se specializuje na právo duševního vlastnictví a korporátní klientelu. (Jan)  

 

 

2. Co Ti nejvíce pomohlo při přípravě na stáž? Dostal(a) jsi nějaké rady od bývalých STEPařů nebo od někoho jiného?

            Spoustu užitečných informací jsem se dozvěděl od bývalých účastníků stáží STEP a taky od jiných kamarádů, kteří byli na různých stážích v zahraničí.  (Vlastislav)

S přípravou na samotnou stáž mi pomohli sami členové ELSA Catania, kteří mě kontaktovali dlouho před mým příjezdem a dali mi řadu doporučení, pomohli najít ubytování apod. (Petr)

Zjistit si co nejvíce sám, nikdo jiný za vás nic neudělá a za sebe doporučuji si i vše zařídit.
V kontaktu s jinými STEPaři jsem nebyla, v Linzi a ve společnosti samotné se konala první stáž tohoto druhu. (Pavla)

Zvláštní příprava na stáž z mé strany neprobíhala. Vzhledem k velkému počtu zájemců je nejdůležitější sepsání motivačního dopisu, který zaměstnavatele zaujme. Řada mých spolužáků aktivně na STEPu participovala, takže případné dotazy jsem směřovala na ně. Tuším, že hned v prvním či druhém ročníku studia jsem navštívila informativní schůzku o STEPu, kde mě tento program zaujal a vzhledem k tomu, že možnosti zahraničních stáží jsou pro právníky ve srovnání s ostatními obory celkem omezené, byla tato stáž mým dlouhodobým cílem. Pro budoucí stážisty se doporučuji informovat i na možnosti finančního příspěvku ze strany CZS MUNI. (Markéta)

Mezi mými kamarády z asociace ELSA je mnoho studentů, kteří již stáž přes program STEP absolvovali. Vždy se vraceli domů se skvělými zážitky a vylepšeným životopisem. Nejlepší rada, kterou jsem obdržel, byla vybočit ze své komfortní zóny, zkusit se přihlásit a poté udělat vše proto, aby bylo možné vycestovat – např. zažádat o individuální studijní program. (Jan)

 

 

 

3. Jak jsi zpracovával(a) motivační dopis a CV? Na co se zaměřit?

V motivačním dopise jsem zejména zdůraznil řadu svých zahraničních pobytů, letních škol a seminářů, které se alespoň částečně týkaly oblastí práva, jež byly zaměstnavatelem požadovány. (Vlastislav)

Myslím, že pro účely stáží přes STEP v zásadě postačí držet se obecných zásad pro psaní životopisu a motivačních dopisů. Někdo by mohl inklinovat ke korektuře podkladů rodilým mluvčím, to však není doporučeníhodné – je pak patrné, že text nesvědčí o jazykových schopnostech kandidáta. Spíše bych si vyčlenil dostatečný časový prostor pro přípravu podkladů a samotné nahrání materiálů do internetové aplikace bych nenechával na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že CV i motivační dopis se poskytuje v angličtině, je v případě zájmu o stáž v jiných jazycích dobré detailně popsat svoji jazykovou úroveň, potažmo absolvované kurzy, dosažené certifikáty apod. (Petr)

Vzhledem k tomu, že není požadavek na dokládání znalostí např. v podobě známek za studium, bych doporučovala opravdu upřímně zhodnotit vlastní znalosti a na jejich základě sepsat motivační dopis. Já se především zaměřila na to, abych vyzdvihla jazykové znalosti získané během semestrálního pobytu v zahraničí a zájem o společnost, která má široký mezinárodní kontakt. Rozhodně se vyplatí si podrobně zjistit, čím se daná společnost/advokátní kancelář zabývá. (Pavla)

V mém případě se jednalo o několikátý a zároveň poslední možný pokus, jak uspět ve výběrovém řízení na stáž STEP. Prošla jsem si tedy svoje předchozí motivační dopisy, zamyslela se nad nimi a vytvořila nový, se kterým se nakonec zadařilo. Vždy je dobré uvádět konkrétní zájem o témata/obory práva, jichž se vypisovaná stáž týká, a neopakovat věci, které si zaměstnavatel může přečíst z životopisu. Při zpracování obojího bych se držela zásady: stručně, jasně a výstižně. Dobré je i vyzdvihnout jazykové znalosti, opět ideálně s konkrétním příkladem jejich praktického užití. (Markéta)

Během psaní motivačního dopisu jsem kladl důraz především na zvýraznění mé akademické specializace na právo duševního vlastnictví, praktické zkušenosti v oblasti práva ochranných známek z předcházejících stáží, jazykovou kompetentnost a schopnost týmové práce, ktérá je pro větší advokátní kanceláře klíčovou. (Jan)

 

 

4. Jaké jsi měl(a) zkušenosti s poskytovatelem stáže?

            Poskytovatel stáže mi zadával úkoly různého druhu – od zajímavých samostatných řešení právních problémů přes spolupráci na organizaci konferencí až po rutinní administrativní úkony. Krom toho mi poskytl volno na celodenní návštěvy mezinárodních organizací OSN a OPEC, které sídlí ve Vídni. (Vlastislav)

Výborné. Celý kolektiv byl velmi přátelský, každý mi byl ochoten s čímkoliv pomoci. Především se mi ale dostávalo užitečných rad a vysvětlení k problematice, která byla právě řešena. (Petr)

Výborné! Vstřícný přístup, vysvětlení fungování společnosti, jaké jsou požadavky, práce byla srozumitelně zadávána. (Pavla)

Pouze kladné. V rámci stáže se nám věnovali střídavě všichni z advokátů dané kanceláře. I všichni další zaměstnanci kanceláře byli vždy nápomocní a v kanceláři panovala velmi příjemná atmosféra. V rámci stáže, kam se mnou zároveň nastoupila i druhá stážistka z Řecka, jsme studovaly spisy na nejbližší soudní jednání, která jsme vždy v doprovodu některého z advokátů navštívily. Měly jsme tak možnost případ a šance „naší strany“ pochopit, případ prodiskutovat před začátkem líčení, a následně jej vždy také zhodnotit. Dále jsme zpracovávaly různá rešeršní témata. V neposlední řadě jsme si vyzkoušely napsat žalobu pro konkrétní případ. Mně osobně pobyt napomohl i v dokončení mé diplomové práce, která se týkala tématu v komparaci českého a německého prostředí, když jsem téma mohla prodiskutovat a ujasnit si přímo s advokáty. (Markéta)

Advokátní kancelář v Ekvádoru mi nabídla velmi přátelské a příjemné prostředí. Bermeo & Bermeo, dříve rodinná advokátní kancelář, nyní velmi významný hráč na trhu právních služeb v Latinské Americe, oplývá velmi mladým kolektivem. Ekvádořané jsou velmi usměvaví a pohostinní. Dělají vše proto, aby svoji nádhernou a přírodně extrémně rozmanitou zemi představili v tom nejlepším světle. (Jan)

 


5. A co lokální skupina ELSA? Pomohla Ti začlenit se do nového prostředí?

S některými členy vídeňské ELSA jsem se znal již dříve, jiné jsem poznal až při svém pobytu. Nedostatkem sociálního prostředí jsem každopádně netrpěl. :-) (Vlastislav)

Ano, jak jsem již zmínil, byli mi nápomocní ještě před příjezdem. Následně mě vyzvedli na letišti, představili v kanceláři apod. S jejími členy jsem trávil i podstatnou část svého volného času, účastnil jsem se také některých jejich formálních akcí. (Petr)

Velmi sporadicky, po určitém urgování se mnou tamní ELSA začala komunikovat. Ovšem ani oni neměli v podstatě žádné relevantní informace, které by mi pomohly. (Pavla)

Ano, byli velmi ochotní. Před začátkem a po celou dobu stáže jsme byli v kontaktu. V podstatě na poslední chvíli operativně vyřešili ubytování, které mně odpadlo 2 dny před začátkem stáže. Společně nás provedli městem, navštívili jsme i několik místních akcí. (Markéta)

Jelikož tato stáž proběhla mimo Evropu, žádná lokální ELSA skupina mi nemohla pomoci s aklimatizací v Latinské Americe. Stáže, které jsou nabízeny mimo území Evropy, jsou administrovány přímo ELSA International, jejíž kompetentní osoba je Ti vždy ochotna podat pomocnou ruku. (Jan)

 


6. Měl(a) jsi na stáži i čas pro sebe? Kolik volného času jsi měl(a) a jaké byly Tvé volnočasové aktivity?

Standardní pracovní doba činila 8 hodin denně, ale bylo možné se domluvit na jiném rozvržení. Kromě poznávání půvabných zákoutí Vídně a jejího okolí jsem svůj volný čas využíval zejména k návštěvám kulturních akcí, muzeí, galerií… a jen výjimečně jsem zavítal na nealkoholický drink do nějakého místního podniku. :-) (Vlastislav)

Čas pro sebe jsem měl, je pravdou, že jsem si pobyt prodloužil, abych se mohl věnovat rešerším týkajícím se diplomové práce. Volný čas jsem využíval především pro cestování po okolních městech a přírodních krásách. Také jsem pro jeden z výletů využil blízkosti Malty. (Petr)

Pracovní docházka byla u mě od 8:20 do cca 17/18 hod. V pátky bývala kratší, bylo možné si přes týden hodiny nadpracovat a v pátek přijít na 3 hodiny max. Stáž byla obecně dost vyčerpávající vzhledem k tomu, že jsem byla v prostředí, kde se mluvilo anglicky, německy a zároveň jsem potřebovala občas pracovat s českými předpisy. Proto, i když jsem aktivity měla naplánované, ne vždy se mi podařilo je uskutečnit. O víkendech jsem se snažila co nejvíce využít rakouské krajiny a jela jsem na procházky po Alpách, jezerech, lázních, muzeích, výstavách apod. (Pavla)

Pracovní doba činila 8 hodin a k tomu obědová pauza, pracovaly jsme vždy cca od 8:00 do 16:30, v případě, že jsme s advokátem jely na soudní jednání jsme začínaly později/končily dříve. Čtyři týdny není mnoho, nicméně ve volném čase jsem mohla objevovat krásy Münsteru i blízkých měst. Většinu volného času jsem trávila s druhou stážistkou. Na několik víkendových výletů po okolí (např. do Dortmundu či Düsseldorfu) nás vzal i náš zaměstnavatel.

Po dobu stáže měla každá z nás k dispozici vlastní jízdní kolo, což jsem osobně hodnotila velmi pozitivně. Kola jsou Münsteru nejrychlejším a nejpoužívanějším dopravním prostředkem a člověk se tak díky tomu rychle cítil jako místní. (Markéta)

I když jsem strávil hodně času v advokátní kanceláři, měl jsem i volné chvíle poznávat úžasnou rozmanitost Ekvádoru. Každý víkend jsem cestoval do jiné části země. Ať už se jednalo o cestu na pobřeží za slunečnou pláží či do amazonského pralesa, zážitek to byl vždy úžasný. Hlavní důvody, proč jsem se rozhodl cestovat za stáží tak daleko od České republiky, byly především přírodní a kulturní odlišnosti. Fakt, že jsem pracoval v cizí zemi, nijak nenarušil můj denní stereotyp, takže jsem si vždy našel čas na svoje oblíbené sportovní aktivity či odpočinek s přáteli. (Jan)

 


7. Co ti stáž dala/vzala? A naplnila Tvé očekávání?

No, moje strategie je nemít žádná očekávání a pak se nechat příjemně nebo ještě příjemněji překvapit. :-) Stáž na Spolkovém kancléřství mi dala možnost poznat spoustu zajímavých lidí z rakouské politiky, vyzkoušet si běžný pracovní život na významné instituci a samozřejmě dozvědět se mnoho informací o právu a politice, které v učebnici nenalezneme. (Vlastislav)

Stáž zcela naplnila všechna očekávání – je to jedinečná příležitost jak prohloubit jazykové a právní znalosti praktickým způsobem, zorientovat se v určité právní problematice podle zahraniční právní úpravy a navázat přátelské vztahy se zahraničními kolegy. (Petr)

Stáž předčila mé očekávání, ukázala mi, jakým směrem bych se v budoucnu chtěla vydat. (Pavla)

Díky předchozímu studiu v Německu a podobnosti našeho a německého práva pro mě stáž byla příjemným zpestřením předstátnicového období. Navíc i díky advokátům v kanceláři se mi zde podařilo dopsat diplomovou práci. Stáž mi dala zajímavou zkušenost, kontakty a nová přátelství. Upřímně mě překvapilo, že jsme dostávaly poměrně zodpovědné a různorodé úkoly. (Markéta)

Pobyt v Ekvádoru dalekosáhle přesáhl má očekávání. Měl jsem možnost poznat výrazně odlišné kultury, krásné přírodní rozmanitosti, sympatické přátele a v neposlední řadě odlišný právní systém v praxi. To vše přispělo k mému osobnímu světovému rozhledu, šíři vzdělání a hlavně toleranci, která je natolik potřebná pro dnešní globalizovaný svět. Aktuálně své rozhodnutí vycestovat do zahraničí za prací hodnotím jako to nejlepší, co jsem mohl během současného semestru udělat. Výjezd na delší dobu do tak vzdálené země je rozhodně výzvou. Dle mého názoru je ovšem třeba překonávat hranice osobní pohodlnosti. Časový rozdíl 7 hodin intenzivně komplikoval moji komunikaci s přáteli a rodinou v Evropě. Podobné potíže lze vždy překlenout, pokud jsou obě strany iniciativně nakloněny řešení. (Jan)


8. A co jazyky? Měl(a) jsi s tím problémy?

Čím víc jazyků, tím lépe! A jazykem se v tomto případě rozumí i vídeňská verze „spisovné němčiny“. Již dříve jsem studoval na Erasmu v Salzburgu, takže jsem byl na nějakou rakouskou mutující němčinu zvyklý. Ale i tak to byl s vídeňskou variantou zpočátku oříšek. (Vlastislav)

Na problémy jsem nenarazil, na druhou stranu jsem se italštině věnoval již poměrně dlouho. Při respektování jazykových požadavků pro jednotlivé stáže se určitě není čeho bát. Stáž na každý pád umožní jazykové znalosti a schopnosti prohloubit a upevnit. (Petr)

Stáže jsou v zahraničí, proto jazyk je opravdu nezbytnou podmínkou. I přesto, že jsem se domnívala, že s němčinou nebudu mít problémy, tak opak byl pravdou. Samotná němčina opravdu nebyl problém, ale pokud se přešlo v rámci hovoru do rakouského nářečí, tak to s německým jazykem (neboli Hochdeutsch) má pramálo společného (bavorská němčina je oproti tomuto procházka růžovou zahradou). Samotná společnost operovala zejména na mezinárodní úrovni, proto hlavním jazykem při komunikaci byla obecně angličtina a v rámci místa pracoviště němčina. (Pavla)

Aby byla stáž opravdu přínosem, mít jen dobré komunikační znalosti daného jazyka nestačí. Je nutné dobře znát i odbornou terminologii a v právu se orientovat. Já osobně jsem s tím v posledním ročníku studia a před státnicemi žádné problémy neměla, naopak mi vyhovovalo, že jsem už měla víceméně přehled a mohla jsem tak s advokáty na daná témata věcně diskutovat. (Markéta)

Moje pracovní stáž probíhala v angličtině a španělštině. Je samozřejmě velmi důležité mít určitou jazykovou zdatnost pro výkon práce. Obzvláště obor jako je právo, který pracuje s nejrůznějšími jazykovými detaily a niancemi vyžaduje vysokou jazykovou úroveň. Poskytovatelé stáží bývají dle mých zkušeností většinou velmi tolerantní a nejistota ohledně Tvé jazykové výbavy rozhodně není důvodem nepřihlásit se. (Jan)

 

 

Kontakty

Máš otázky?

Pokud Tě zaujal program stáží STEP a chtěl bys se ho zúčastnit nebo se o něm dozvědět více, jednoduše nás kontaktuj a my Ti rádi poskytneme veškeré doplňující informace.

PETR GRAF

Vice President for Student Trainee Exchange Programme ELSA Brno 2017/2018

Telefon: + 420 731 737 233

E-mail: STEP.brno@cz.elsa.org

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.