ELSA Brno » Aktuálně » Mezinárodní aktivity » BRNO SUMMER LAW SCHOOL on IT LAW 2016
1034639315370216765829013692735937785290138n

BRNO SUMMER LAW SCHOOL on IT LAW 2016

Autor: Jan Burda, publikováno: 07/08/2016 18:00 | 0 komentářů

V prvním srpnovém týdnu proběhla v Brně tradiční Letní škola na téma práva IT (Brno Summer School on IT Law). Evropská asociace studentů práva Brno (ELSA Brno) tak pokračuje v zavedené tradici a ve spolupráci s Právnickou fakultou a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity připravila již čtvrtý ročník této letní školy zaměřené na právo související s informačními technologiemi, kterému se kromě brněnské letní školy věnuje pouze letní škola v polské Poznani.

Letní školy se zúčastnilo 25 zahraničních studentů z mnoha evropských zemí zahrnujících mezi jinými Švýcarsko, Itálii, Dánsko, Řecko nebo Srbsko. Během akademického programu se těmto studentům věnovali 3 zahraniční a 4 domácí přednášející různých zaměření, zahrnující kupříkladu profesora Burkea z univerzity v německé Jeně, zakladatele legal tech společnosti Legito Ondřeje Maternu nebo státního zástupce Mgr. Petra Klementa z brněnského Nejvyššího státního zastupitelství.

V rámci přednášek, které se tradičně odehrávaly v prostorách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, se posluchači měli možnost seznámit s vybranými otázkami soukromého i veřejného práva spadajícího pod právo IT. Novinkou oproti minulému ročníku bylo zavedení několika čtyřhodinových bloků věnovaných jednomu tématu, v rámci kterých mohlo být dané téma vyložena obsáhleji, včetně rozboru důležitých případů onoho oboru – rozsáhlejší prostor tak například u problému ochrany dat a soukromí umožnil jít od obecného pohledu lidskoprávního až ke konkrétním problémům přijímání legislativy v této oblasti, přičemž zbyl čas i na mnohdy velmi složité dotazy.

Součástí byla i návštěva brněnského NSZ nebo ukázky zabezpečení informací ukrytých v čipech platebních karet či biometrických pasů. „Z akademického hlediska byl program vyvážen mezi tématy čistě právními a souvisejícími otázkami praktického či technologického rázu,“ komentoval program letní školy Tassilo Singer, přednášející z univerzity v německém Pasově, který studenty zasvětil do problému aplikovatelnosti norem mezinárodního práva ozbrojených konfliktů na kybernetické útoky, a který se poté zúčastnil velké části školy společně se studenty.

„Účastníci projevili velký zájem o oblast IT law, což se projevilo i v pozitivním hodnocení našimi přednášejícími, kteří byli nadmíru spokojeni s celým průběhem akademického programu. Velice bych chtěla poděkovat Jihomoravskému kraji a městu Brnu za finanční pomoc, mému týmu za jejich píli a dále všem ostatním partnerům, kteří nás podpořili,“ shrnula Veronika Kulichová, hlavní organizátor letní školy.

V tradici brněnské letní školy na právo informačních technologií se bude nepochybně pokračovat i příští rok.

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.